Предстоящи Събития

Семинар за преподаватели в българските училища в чужбина в София

24 юли 2013

 

 
От 24 до 26 юли 2013 Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” е домакин и съорганизатор на традиционната годишна работна среща на Асоциацията на българските училища в чужбина.
 
И тази година сред официалните гости на събитието е министърът на образованието и науката. Проф. д-р Анелия Клисарова ще произнесе слово пред учители, администратори и радетели на българските училища в чужбина на 26.07.2013 от 13.30 часа в Новата Конферентна зала на Софийският университет (втори етаж на северно крило на Ректората).
 
Най-важно място в програмата на работната среща има тридневният обучителен семинар за преподаватели и администратори от българските училища в чужбина, подготвен с участието на Министерството на образованието и науката. Събитието ще бъде закрито от Общо събрание на Асоциацията на българските училища в чужбина.
 
Събитието се организира по програма „Национални, европейски цивилизационни измерения на диалога „Култура – език – медии“” към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието и науката.
 
Информацията е предоставена от АБУЧ