КАЛЕЙДОСКОП

Новини от Брюксел. Благотворителна дейност

09 юли 2013

 

Трогната от телевизионен репортаж за дома на отец Иван в гр. Нови хан, г-жа
Станева, управителна българския магазин „Балкани“ в Брюксел, близо до Place Jourdan,
се ангажира да събере и на свои разноски да закара до България и
да предаде безвъзмездно за обитателите на дома всякакъв домакински
инвентар, маси, столове, електроуреди, завивки и домашни потреби.
 
Г-жа Станева смята, че понякога ни остават в излишък домашни потреби в
прилично състояние, които могат да послужат на сираците и самотните
родители в дома в Нови хан.
 
Затова г-жа Станева предлага и е в готовност да събира в близките месеци в
магазина всякакви принадлежности, подходящи и достатъчно запазени, за да
бъдат дарени на нуждаещите се. Тя се ангажира, освен с транспорта
и да информира какво от даренията
и на коя дата е стигнало до предназначението.
 
По предложение, одобрено и от други наши сънародници, в магазин „Балкани“
ще бъде поставена кутия и за парични дарения – кой колкото обича, а
понякога и рестото от сметката при пазаруване.
 
Събраните спомоществования също ще бъдат предоставени по правилата на
прозрачността и благотворителността.
 
Въпроси по темата можете да зададете директно 
на г-жа Станева (Tatyana.Staneva@balkani.bg)...
 
Милена Димитрова, Култура, аудиовизия и авторски права
 
Постоянно представителство на Република България в ЕС