КАЛЕЙДОСКОП

Проект „Прозорец към другата България” в Смолян

12 юни 2013

            

Oт 1-ви до 8-ми юни 2013 година в град Смолян се проведе международният младежки обмен “Прозорец към другата България”, организиран от Сдружение «Асоциация български детски и младежки парламент». В него взеха участие 32-ма младежи от България и традционните български общности в Молдова, Украйна и Румъния.
Проектът се осъществява по програма «Младежта в действие» на Европейската комисия. Неговата цел е да осигури подкрепа за млади хора в селски или бедни градски райони в Украйна, Молдова и Румъния с високо ниво на безработица.
По време на проекта участниците развиват комуникативните, организационните и лидерските си умения, както и тези, свързани с разработване, осъществяване и отчитане на младежки проекти. За постигането на заложените в проекта цели са разработени взаимносвързани модули, всеки от които надгражда придобитите предходни практически знания и умения.
Участниците научиха повече за структурата и моделите на работа в различните неправителствени организации, за етапите на проектното писане, работата в екип, комуникацията с външни партньори и присъствието в глобалната мрежа.

 
Предвидени бяха и културни вечери. Всяка една от групите представи традициите, обичаите и съвременната култура на своята общност.
 
Младежите разгледаха архитектурния резерват в село Широка Лъка. Преминаха кратък курс по астрономия в НАО «Рожен».
 
Програмата на проекта включваше още и посещение на Регионалния историческия музей «Стою Шишков»  и среща с представители на местната власт в община Смолян.
 
В края на проекта се проведе и «Родопи филм фест». Участниците представиха своите заснети късометражни филмчета, посветени на Родопите и преживяното по време на младежкия обмен.
 
В част от дейностите по проекта се включиха и младежи от Сдружение «Родопски хайдути». Младите хора запознаха участниците в проекта с типични за родопския край традиции и обичаи.
 
Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
 
Проектът «Прозорец към другата България» има и подкрепата на Държаваната агенция за българите в чужбина,Община Смолян и на «Девин» АД.