Предстоящи Събития

Конкурс " На кого бих подарил седмото листенце?"

11 юни 2013

 

Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български“
                        София 1421, ул „ Димитър Хаджикоцев“ № 31-33
                                                            и
                        Столична библиотека – Детско -юношески отдел
                                    София 1000, пл. „Славейков“ № 4 а
 
                        с подкрепата на Синдиката на българските учители
                                                            и
                         Държавната агенция за българите в чужбина
 
                                    О Т П Р А В Я Т     П О К А Н А
 
за включване в ДЕКАДА 2013 – 2023 г. тема: „КОСМОС - ЗЕМЯ – ЧОВЕК“ чрез участие в конкурс за литературни и художествени творби в  чест на 2 април - Международния ден на детската книга и обявената в Руския културно-информационен център (РКИЦ)
            „2013 година   – Г О Д И Н А   Н А   ЦВЕТЧЕ СЕДМОЦВЕТЧЕ“ -
                        / По едноименната приказка на Валентин Катаев./
 
             Т ема: „НА КОГО БИХ ПОДАРИЛ ПОСЛЕДНОТО – 7-то ЛИСТЕНЦЕ?“
 
    Форма - по избор – есе, разказ, стихотворение, презентация, рисунка, драматизация и др.
Обем на текста – до 2 стр.
За художествените творби - формат А4 с паспарту или миниатюра.
 
 Възраст на участниците – без ограничение.
  1.  
Отчитане в 5 възрастови групи: до 9 г. , до 12 г., до 14 г., до 18 г. над 18 г.
 
            Срок – до 10 февруари 2014 г.
 
Резултатиге ще бъдат обявени в чест на 2 април 2014 г.
 
Стимули: грамоти, книги, предмети, участие в изложби и др.
Запазвайте грамотите си, за да може в края на 10 летието да участвате в конкурса за специалната св. Евтимиева награда.
 
Запишете: име, възраст, адрес, телефон, у-ще, професия, електронен адрес.
 
            Творбите си изпращайте на адрес:
 
 1000 София,, пл. „Славейков” 4А Столична библиотека – Детско юношески отдел - (ДЮО)
 и на електронен адрес:duo1@abv.bg / За конкурса /
 
            или: 1421 София, р-н Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 31-33,
                                    Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български“
            с Творчески клуб (ТК) „Работилница на Духа - Цветче Седмоцветче“ / За конкурса /