ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Летен стаж в Държавната агенция за българите в чужбина (2013)

19 март 2013

 


Млади приятели,
 
През 2013г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе дванадесетото издание на летния стаж (4-26.07.2013). Инициативата има за цел да запознае младите хора с дейността на специализираната администрация за развитието на контактите и взаимодействието със сънародниците ни по света. Акцент в програмата е разработваното от агенцията сътрудничество със сдруженията на българите в чужбина чрез инициативи за съхраняването на българската идентичност.
 
В програмата е отделено внимание на проявите и дейностите на сдружения на българските студенти, които те са основали по места, в годините на следването в чужди висши училища. Младите хора създават организации, които работят за развитието на общуването, както и за популяризирането на българската култура и духовност.  
 
Стажът е нашето предложение към българските студенти, които учат в чуждестранни висши училища. В него могат да се включат и български студенти, които проявяват интерес към проблемите на миграцията и интеграцията.

Предлагаме:
• Запознаване с нормативно-правната уредба и процедурите за получаване на българско гражданство
• Информация и дискусии върху състоянието и развитието на българските общности във фокусни държави в Европейския съюз, Северна и Южна Америка, Балканите, Украйна и Молдова
• Сътрудничество при организиране на инициативи за съхраняването на българската идентичност и популяризирането на българската култура.
• Самостоятелни задачи по проблемите на миграцията и интеграцията
• Сертификат за проведения стаж

Очакваме:
Млади хора, които:
• проявяват интерес към работата на държавната администрация
• изучават политология, международни отношения, икономика, право и др.
• владеят чужди езици
• имат умения в информационните технологии

Условия и документи за кандидатстване
• Кандидатите следва да удостоверят, че са студенти или специализанти в чуждестранен или български университет
• Кандидатите следва да изпратят CV (автобиография) и мотивационно писмо по e-mail, факс или да се представят лично в ДАБЧ.
Краен срок за изпращане: 15 юни
Време на провеждане:
Стажът ще се проведе в дните 4 – 26 юли 2013 година.

Контакти
Димитър Карарусинов –
Координатор за летните стажове в ДАБЧ
Телефон: 935 06 62
Факс: 935 06 51
е-mail:
d.kararussinov@aba.government.bg