Предстоящи Събития

Конкурс за народни песни и хореография - Монтана 2013

31 януари 2013

 

 

СТАТУТ
на
Конкурс за народни песни и хореография
(видео)

 

 

                Допълнение към основния статут на Пети детски национален фолклорен конкурс
„Напеви от Северозапада”
19 – 20 април 2013 година
 
 
 
 
Конкурсът е организиран от Общински младежки дом – Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад” и школа по български народни танци „Стоянови”.
Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана, фирми и организации, съпричастни към съхраняването на фолклорното богатство на Българския Северозапад.
 
ЦЕЛ:
Да съхрани и популяризира певческото и танцово фолклорно изкуство на Северозападна България.
Да предостави възможност за изява и да открие даровити деца - изпълнители.
Да стимулира интереса на все повече млади хора към фолклорното богатство на Северозападна България и да катализира стремежа им да го запазят и предадат за поколенията.
Конкурсът да се утвърди като значимо събитие в културния календар на град Монтана.
 
 
УЧАСТНИЦИ
Право на участие имат български деца на възраст от 4 до 19 години, живеещи и учещи в чужбина.
 
ЖАНРОВЕ:
Автентичен песенен и танцов български фолклор.
 
РАЗДЕЛ 1. НАРОДНО ПЕЕНЕ
I. Категория. Индивидуални изпълнители
Участниците се разделят в 4 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 4 до 7 години;
Втора възрастова група – от 8 до 12 години;
Трета възрастова група – от 13 до 16 години;
Четвърта възрастова група – от 17 до 19 години;
 
Изпълнителите и от четирите възрастови групи изпълняват 2 хороводни песни с общо времетраене до 5 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;
/Песните в приложението са примерни и не са задължителни при условие, че кандидатът има в репертоара си песен от посочения регион/
 
ІІ. Категория. Певчески групи за автентичен фолклор
Броят на участниците в певческите групи да е не по-малко от 7 деца. Групите изпълняват по две песни с общо времетраене до 7 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;
В тази категория няма възрастови групи. Класирането е изцяло по преценка на журито.
 
Съпроводът е по желание – акапела, един или няколко народни инструмента, акордеон, синбек и др.;
 
РАЗДЕЛ 2. ХОРЕОГРАФИЯ
І.Категория. Фолклорни танцови колективи
Участниците се разделят в 2 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 4 до 12 години;
Втора възрастова група – от 13 до 19 години;
 
Групите представят два танца с общо времетраене до 10 минути, като единият задължително да е от Северняшката фолклорна област;
В заявката за участие се посочва имената на танците, авторите на хореографията и музиката, времетраенето, както и от коя фолклорна област са;
 
 
Общи условия
Изпълненията трябва да са заснети с камера или телефон с приемливо качество в подходящ видео или DVD формат. Заявки по образец и клиповете с изпълненията се изпращат на електронен адрес: napevi_severozapad@abv.bgнай-къснодо  7 април 2013 година.  Клиповете могат да бъдат качени и в You tube, като в и-мейлите съответно трябва да се посочат линковете.
 
 - Раздел „Народно пеене”: В клиповете преди самите изпълнения детето – изпълнител  трябва да съобщи трите си имена, възрастта и училището, което представлява.
 - Раздел „Хореография”: В клиповете преди самите изпълнения ръководителят или дете съобщава името на колектива, възрастовата група, училището и имената на танците, които ще изпълнят.
 
При възможност е препоръчително, но не е задължително децата да са облечени в национални носии.
 
Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури – изтъкнати фолклористи, вокални педагози, музиканти и хореографи.
Във всяка възрастова група се присъждат първо, второ, трето място и поощрителни награди по преценка на журито.
www.omd-montana.dir.bgПобедителите ще бъдат уведомени чрез посочените и-мейли.Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 април 2013 год. в сайта на Общински младежки дом –
Наградите ще бъдат изпращани по пощата или по друг предпочитан от победителя начин.
 
 
За въпроси или допълнителна информация:
e-mail: napevi_severozapad@abv.bg;
 
http://www.omd-montana.dir.bg/_wm/news/cat.php?cid=76909&df=722692&dflid=3

 

 

За текстове на солови песни от Северозападна България и за формуляр за заявка:
 
e-mail: napevi_severozapad@abv.bg;
 
http://www.omd-montana.dir.bg/_wm/news/cat.php?cid=76909&df=722692&dflid=3