Предстоящи Събития

Яворови януарски дни Чирпан 2013

11 януари 2013

 

Община Чирпан
Фондация „Яворов” 
Яворови януарски дни
Чирпан 2013
Програма
13 януари (неделя)
17,00 часа                   Запалване и  пренасяне огъняна       
Къща музей                         Яворовата поезия
“Пейо К. Яворов”
 
17,30 часа                        Откриване на Яворовите януарски дни
Парк „Яворов”
 
18,00 часа                         Тържествена Яворова вечер
Залата на                             Слово „Култът Яворов” - Катя Зографова
Община Чирпан  
- Връчване на Националната Яворова  литературна награда
- Поетично четене - Виолета Христова, Валентина Радинска, Маргарита  Петкова, Камелия Кондова, Елица Виденова, Валери Станков, Николай  Милчев
- Концерт за пиано и цигулка - Зорница Радионова (пиано) и Йосиф Радионов (цигулка) 
14 януари (понеделник) 
14,00 часа                   Юбилейна научна конференция по 
Къща музей                    повод 135 години от рождението
„Пейо К. Яворов”            на П.К.Яворов 
17,30 часа                    Поетична композиция „Началото на
Изложбена зала              края” по стихове на Яворов
„Георги Данчов-             Изложба рисунки живопис и
Зографина”                     портрети по творби на Яворов, Павел Матев и Димитър Данаилов. 
                                        Художник Владимир Кондарев 
                                        Представят: доц.д-р Димитър Михайлов и доц.д-р Марин Добрев
19,00 часа                     „Нирвана”- постановка на
Военен клуб                     Театрална работилница „Сфумато”
15 януари (вторник) 
9,00 часа                         Юбилейна научна конференция по 
Къща музей                        повод 135 години от рождението
„Пейо К. Яворов”                на П.К.Яворов 
17,00 часа                       Откриване изложба на Василия Стоилова
ХГ”Никола Манев”             Представя: Владимир Кондарев
17,30 часа                       Обявяване резултатите от
Къща музей                        Националния литературен конкурс
„Пейо  К. Яворов”              ”И ти си в мене,ти,родино моя”
                                           Обявяване резултатите от  
                                           Конкурса „Недорисуван свят” на името на Василия Стоилова -
                                           „Франция и България в рисунки” 
Националният конкурс за рисунка на името на Василия Стоилова под наслов „Недорисуван свят" е учреден от  Алианс "Франция-България" -клуб Чирпан, Фондация „Яворов” и Общинския съвет в родния град на Яворов.
 
Темата на конкурса е: „Франция и България в рисунки”. В конкурса участват ученици от седми до дванайсети клас.Всеки участник представя по едно свое произведение.
 
Организаторите са решили най-добрите рисунки са бъдат показани на изложба в къщата-музей „Яворов” - Чирпан. От Алианс „Франция-България” мислят върху това да ги използват за създаване на картички на организацията.
 
 
                                           Представяне на книгата „Загадката Василия” - автор Явора        
                                           Стоилова с  участието на Дони и Нети.