КАЛЕЙДОСКОП

Вести от Молдова. Проф. Николай Червенков навърши 65 години

02 януари 2013

 

Днес, на 02.01.2013 г., изтъкнатият историк, общественик и българист навършва 65 години. Неговата личност се откроява не само като учен, но и като една от най-ярките фигури в етновъзродителното движение на българската общност в Молдова и Украйна през последните три десетилетия.   

 
Професор Николай Червенков е роден на 2 януари 1948 г. в едно от емблематичните български села в Болградски район-село Чийший / Огородное, Городне/, Одеска област. През 1972 г. завършва историческия факултет на Одеския национален университет „И. Мечников”. По-късно, през 1982 г. защитава дисертация на тема „Българската емиграция в Румъния и национално-освободителното движение в България през втората половина на 50-те и началото на 60-те години на XIX век.” Специализира в Института по история на БАН и Института по славяноведение на Руската академия на науките. 
         
От 1972 до 2004 г. работи в Академия на науките на Молдова, първоначално в Института по история като младши, старши научен сътрудник, завеждащ отдел „История на държавите в Югоизточна Европа”, а впоследствие в Института за междуетнически изследвания - като водещ научен сътрудник, завеждащ секция „Българистика” и заместник-директор на Института. Дълги години е хоноруван доцент в Молдовския държавен университет и Кишиневския държавен педагогически университет „Йон Крянга”. През 2003 г. Николай Червенков защитава хабилитационен труд на тема „Формиране идеи на българската държавност от средата на  XVIII до 70-те години на ХIХ век.
 
Професор Николай Червенков е и първия ректор на Тараклийския държавен университет. По време на неговия мандат университетът приема за свои патрон името на българския средновековен книжовник и просветител Григорий Цамблак.
 
Научният принос на проф. Червенков се изразява в авторство и съавторство на повече от 150 статии, студии, книги, документални сборници и учебници. Автор е на 13 монографии и на около 200 научно-популярни статии. Ръководител е на международни научни  проекти и конференции. Отговорен редактор е на алманах „Български хоризонти”.
 
Обществената му дейност е свързана с работата му като председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова. Избиран е като член на ръководните органи на Асоциацията на българите в бившия Съветски Съюз, Българската община в Република Молдова , Общобългарския комитет „Васил Левски” и др.
 
За своята научна и обществена дейност проф. Николай Червенков многократно е удостояван с високи държавни и правителствени отличия, сред които  орден на Република Молдова „Глорие Мунчий”, Почетен знак на президента на Република България,   Почетен знак „Марин Дринов” на Българската академия на науките, на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на Молдовската академия на науките „Признание” и Общобългарския комитет „Васил Левски”.
 
Държавната агенция за българите в чужбина пожелава на проф. Николай Червенков още дълги години успешна и ползотворна научна и обществена дейност в неговия житейски път, осветяван от пламъка на българското родолюбие. 
 
Честита годишнина!
 
Ангел Маринков, гл.експерт в ДАБЧ