СРЕЩИ

Член-кор. Иван Илчев: „Софийският университет дава добро образование и е университетът на България“

07 декември 2012

 

Проф. Илчев, къде стои днес Софийският университет?

…Излезе второто издание на националните рейтинги, според което Софийският университет е на първо място в 23 от 25 професионални направления, в които обучава студенти /две не участват още в рейтингите, тъй като са много нови/. Като ректор и възпитаник на този университет съм щастлив, че той продължава да държи ниво.
 
А къде се намира СУ спрямо чуждите университети?
То има най-различни класации, но като цяло в повечето от тях се подреждаме между 600-700-ото място, което не е добре, още по-зле е, че следващият български университет е на 2000-о място. В Европа сме на 240-260-о място, а в Източна Европа заемаме двадесет и някое място. Но няма как да бъдем по-нагоре в тези класации, при условие че университетите пред нас получават в пъти по-голямо финансиране. Така че правим максималното, което е по силите ни, да даваме най-добрата подготовка.
 
Това означава, че таксите ни са твърде ниски, така ли?
Естествено, че са ниски, няма какво да се лъжем. Ние работим с тези такси, защото сме национален университет и трябва да бъдем широко достъпни. Не може да бъдем университет само за богатите. Това е нашата философия. Затова задържаме семестриалните такси, които в много случаи се равняват на една минимална работна заплата за страната.
 
Колко струва на държавата един студент?
Базисната годишна субсидия, която получаваме за един студент, е 690 лв. Има специалности като „Химия” и „Физика” например, за които тя е по-голяма и стига до 1200-1300 лв. В специалност „Право” издръжката е около 2000 лв. на година, но в тази сума влизат дотацията от държавата и таксата, платена от студента. В частен университет в България, където се изучава същата специалност, студентите много често плащат само за един семестър нашата годишна такса. Ние се мъчим да даваме добро образование на нищожна цена.
 
Какъв е българският студент във вашите очи?
Има много интелигентни и знаещи млади хора, има и такива, които не знаят защо са влезли в университета. Трудно е да се направи обобщение. А и аз в последните години работя само с магистри, които са значително по-мотивирани от студентите от квалификационната степен бакалавър.
 
Изпитва ли недостиг на студенти университетът?
Не. Проблемът е, че моделът на финансиране е сбъркан. Плаща се на човек. Именно този факт принуждава родната Алма Матер да приема и хора, които не са за тук. Защото, ако бюджетът ни не се определяше от броя на студентите, със сигурност нямаше тези хора да са в аудиториите на висшето училище. Ако се промени моделът на финансиране, университетът би могъл да обучава много по-малко студенти, но на значително по-високо ниво.
 
Успява ли Софийският университет да отговори адекватно на нуждите на трудовия ни пазар?
Ако погледнете рейтингите, ще видите, че безработицата при нашите възпитаници е по-ниска, отколкото при завършилите в други висши училища. Почти всички наши студенти успяват да се реализират както зад граница, така и у нас. Факт е, че който иска, успява и намира отплата за уменията и знанията си. А тези, които все се оплакват, са от онези студенти, които не са работили, не работят и чакат всичко наготово.
 
Какви действия ще предприеме университетът за повишаване на качеството на образование?
От есента всички студенти и преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще получат магнитни карти за идентификация, с които ще могат да влизат в библиотеките, с тях ще могат да пазаруват от заведенията, намиращи се на територията на факултетите ни, но по-важното е, че на всяка аудитория ще бъдат монтирани четци. С това се надяваме да сведем до минимум причинните и безпричинните отсъствия на преподавателите. Естествено, редовното им присъствие не гарантира повишаване на качеството на обучение, но е предпоставка то да стане факт. Освен това в момента върви изготвянето и на схема за материално стимулиране на най-добрите ни преподаватели и аз искрено се надявам всички да бъдат по-мотивирани да работят добре.
 
Коя дума се чува в СУ, на студентите или на ръководството?
Трудно е да се каже, че се слуша думата на студентите. Аз съм демократ човек, но не обичам прекалената демокрация. Неотдавна беше изявено желание да се увеличи представителството на студентите в ръководните органи на университета. Но нека си говорим сериозно. Първокурсниците, когато влязат тук, нямат идея какво е университет, а четвъртокурсниците вече не се вълнуват от него. Те си мислят за реализацията и бъдещето, което е съвсем нормално. И в общи линии остават студентите от втори и трети курс, които се интересуват и имат желание да направят нещо за висшето училище и своето следване в него. Но, съгласете се с мен, че е опасно да делегираш права на хора, които днес са тук – утре не, да вземат стратегически решения. Иначе винаги се вслушвам в предложенията на студентите. Някои от тях са много адекватни и добри и доколкото имаме възможност, ги реализираме.
 
Докъде стигнаха усилията на СУ в разработката на платформата за електронно образование?
До момента са спечелени четири проекта за разработването и изготвянето на платформата за онлайн обучение. За съжаление това няма да се случи толкова бързо, колкото им се иска на студентите. Въпреки това аз не съм привърженик на този вид обучение. Винаги съм смятал, че е по-добре студентите да се срещат помежду си, да имат възможност да задават своите въпроси на преподавателите, да усвояват социални умения. Уви, когато водиш дисциплина по интернет, може да усвоиш само основните неща, но това, което по-късно ще направи един кадър незаменим и важен за една компания, няма да го научи, защото същината на една дисциплина се научава само когато си на лекция и когато общуваш с колегите. Давам си ясна сметка обаче, че не може да избягаме от тази иновация и затова ще я реализираме.
 
Вие сте историк по образование, допада ли ви днешната история?
Един древногръцки учен е казал: „Когато боговете не обичат някого, го проклеват да живее в интересно време!”.
 
Достойни ли сме за историята, която пишем?
Във всички времена историята се е движела от елита на обществото. Ще дам един пример като прибягна до химията. Да си представим, че обществото е наситен разтвор, в който се пускат кристали. От тях трябва да се образуват гроздове кристали. Това е и нашата задача – да се създадат тези кристали. Искрено се надявам, че правим това. И ще дам един пример. На 24 май направихме изложба на научните проекти, върху които работим. Един от тях беше безпилотен самолет за визуално наблюдение на катастрофи, пожари, наводнения. Аз съм горд с постиженията ни, защото този апарат летя над Петолъчката, където се взриви склад за боеприпаси, с него се търсеха изчезналите хора. Нека хората знаят, че се прави наука в България, и нека я подкрепят, защото нация без наука и култура не може да съществува.
 
Как бихте довършил изречението „Елате да учите в Софийския университет, защото...”
... за българските условия СУ е университетът на България!
С проф. дин Иван Илчев разговаря  Владимир Христовски
 
Бел.”Родина”: Събранието на академиците към БАН в края на м.октомври 2012 година избра за член-кореспондент
в направление "Исторически науки" ректора на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Иван Илчев.
 
 Член кор. Иван Илчев Кой е той?
Роден е на 25 юни 1953 г. в София. Завършил е средно образование в 114 гимназия с преподаване на английски език в София.
Завършил е история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
1981 Кандидат на историческите науки с докторска теза „България в балканската английска политика (1913-1918).
1984-1986 Гост-професор в Държавния университет на щата Охайо, Калъмбъс, и Мерилендския държавен университет, САЩ.
1987 Доцент по нова и най-нова история на Балканските народи.
1990-1991 Гост-професор в центъра „Уудроу Уилсън”, Вашингтон.
1993 Доктор на историческите науки с докторска теза „Родината ми – права или не! Външнополитическа пропаганда на балканските народи”
1995 Професор по нова и най-нова история на балканските народи.
1997-2002 Член на Висша атестационна комисия.
2003 Декан на Историческия факултет.
2003 Председател на Научния съвет на факултета.
2007 Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
2012 Член - кор. на БАН
 
Публикува се по:
В.”Анонс”,      
http://www.anonce.bg/articles/view/profesor_din_ivan_ilchev_sofiiski_universitet_dava_dobro_obrazovanie_na_nishtojna_cena