КАЛЕЙДОСКОП

„Изстрадани звуци” на Живка Шамлиева(Франция) отново пред българска публика

04 декември 2012

 

На 28 ноември 2012 година в СГХГ в София се състоя представянето на новото издание на романа на Живка Шамлиева „Изстрадани звуци”, в присъствието на повече от тридесетина души, пожелали срещата с нея и разговора за творческия гений и съдбата на свръхталантливите хора.
Книгата е малко популярна в България, но някои от произведенията на д-р Шамлиева се познават от българите в чужбина. Както казва самата тя – знаят ги сънародници и в Австралия, и в Канада.
За нея се изказва с чувство големият Петър Увалиев. Сънародничката ни е наградена с безспорен талант, който развива в годините на професионалната си реализация и след тях. По професия тя е микробиолог.
Г-жа Шамлиева е отдадена на изкуството и литературата, публицистичното й перо е забелязано и оценено с публикации в много издания преди години :„Народна култура”, „Литературен фронт”, „Отечествен фронт”, „Пулс”, „Антени”, „Отечество”, „Славяни”, „Родолюбие”, „Картинна галерия”…
Човек с голямо благородство и романтична душа, тя желае да предлага/посвещава книгите си на хората: някои от тях се реализират в името на благотворителна инициатива.
Оттук и голямата ни благодарност към нея, заради творческия импулс, който озарява дните й, както и заради сърдечността и себераздаването й – да направиш добро за хората, които се нуждаят от помощ и подкрепа в живота.
Д-р Шамлиева реши и представянето на новото издание на книгата й пред софийска публика да протече като вечер, посветена на духовното, таланта, музиката и изключителните личности, които малко познаваме.
В творческата вечер и среща събралите се в СГХГ имаха удоволствието да слушат „Севдана” на Георги Зтатев-Черкин и цигулката на един от най-изтъкнатите ни майстори на този инструмент днес – проф.Ангел Станков.
Впоследствие, г-жа Шамлиева разсъждава върху книгата, посветена на живота на голямата българска цигуларка Недялка Симеонова. Разказа за интереса си към нея, за изследователския порив, насочен към изучаването на сложната съдба на детето–чудо на следосвобожденска България.
Цигуларката е една от първите лястовици на изключителния творчески гений на българина в нова България на ХХ век. Силно впечатлява и въздейства. Реализира се в България и в чужбина. Умира от рак в клиника в Париж.
За Недялка Симеонова пишат със суперлативи. Виртуозните й изпълнения предизвикват възторг в Европа и САЩ. Родена в самото начало на ХХ век, в навечерието на Междусъюзническата война тя заминава за САЩ, където изнася благотворителни концерти…
Недялка Симеонова учи цигулка при Густав Хавеман и знаменития руски педагог проф. Леополд Ауер. Под тяхно ръководство свръхталантливото дете се превръща в завършен музикант от световна класа, пишат в медиите за нея. Свири на италианска цигулка "Галиано", подарена и от български филантроп.

Година след края на Втората световна война, след като е била задълго в чужбина, е назначена за редовен преподавател в Музикалната академия в София, впоследствие и за професор. През 1950 година е удостоена със званието „заслужил артист”. В живота си има четири брака.
В Хасково от 70-те години насетне се провеждат Музикални дни „Недялка Симеонова”…
Впрочем, и самата г-жа Шамлиева пътува в България, но от много години съдбата я свързала с пребиваване, първо с Германия, после – във Франция, защото натам кариерата и професионалната реализация е отвела съпрузите микробиолози Живка Шамлиева и Никола Муховски.
Живка Шамлиева силно обича България. Много държи наследниците да говорят български. Желае българите в чужбина да се гордеят с българската духовност и култура.
Държавната агенция за българите в чужбина изрази своето признание към таланта на твореца и духовността на светлата личност, изпълнена с благородство и с много любов към хората, с огласен в СГХГ изготвен поздравителен адрес.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”