КАЛЕЙДОСКОП

Тимошките българи желаят търговски и икономически обмен по Дунавския път

29 ноември 2012

 

             От началото на своето създаване преди две десетилетия, Държавната агенция за българите в чужбина поддържа контакти с тимошките българи, специално от селата Халово, Велики Ясеновец, Мали Ясеновец, Градсково, Шипиково, Бракевци, Църномасница, Злокукя и Коилово. На 21 ноември 2012 г. главният секретар на ДАБЧ Димитър Владимиров и експертът Йордан Колев посетиха района, по покана на кмета на с. Градсково, Саша Христович. Там пристигна и генералният консул на Р. България в гр. Ниш, Атанас Кръстин.
 
Проведена беше среща със заместник-кмета на община Зайчар, Зоран Манчич, На нея се разискваха въпросите за трансграничното сътрудничество между Сърбия и България в този район. Специално внимание бе отделено на въпроса за възстановяването на интензивния търговски и културен обмен по Дунавския път и съответно на прилежащите области в Сърбия и България.
           
         В с. Градсково пристигналите от България гости и г-н Кръстин взеха участие в сбирка на представители от 9-те села, сред които няколко кметове. Те подкрепиха решението за учредяването на гражданска организация „Деница”. Организацията ще се развива в посока към:
- отбелязване на общобългарските празници, на дати свързани с важни исторически и културни събития, участие във фолклорни фестивали и прочее;
- участие на децата в конкурсите за рисунка, народна песен, спартакиадата, които ДАБЧ организира всяка година;
- изучаване на български език;
- следване в България – висше образование и средно специално образование.
           
Изказалите се на срещата тимошки българи поставиха много въпроси, на които представителите на агенцията и генералният консул на Република България в Ниш дадоха обстойни отговори.
 
Йордан Колев, ДАБЧ