КАЛЕЙДОСКОП

В Барселона работят за съхраняване на националното и гражданското самосъзнание

20 ноември 2012

 

Интервю със зам.-министър Милена Дамянова при посещението й в българското училище „Св.св.Кирил и Методий" в Барселона
 
Госпожо Заместник-министър, какво Ви от-
веде в Каталуния?
– Целта на посещенията, които правим в български неделни училища по света, е да окажем методическа подкрепа на училищните общности. Да помогнем при администрирането на училищата. Отблизо да се запознаем с учебния процес. Когато той се извършва на хиляди километри от България, е необходима добра обратна връзка. Посещенията ни позволяват да научим повече и за това, как родителите оценяват качеството на обучение. Затова с тях провеждаме специални анкети. Училището „Св. св. Кирил и Методий“ в Каталуня получи от родителската общност оценка отличен 6. Силно впечатление ми направи фактът, че няма родител, който да не води с удоволствие детето си, и то в почивен ден, в българското неделно училище.
Не по-малко ентусиазирани са от заниманията и децата. Обяснявам си го с професионализма и всеотдайността на преподавателите, начело с директорката Стоянка Колева.
 
– А Вашата оценка?
– Това, което видях в „Св. св. Кирил и Методий“, напълно ме удовлетворява. И успя да ме вдъхнови, да ми даде сили и увереност по пътя, по който вървя. Имах възможността да се срещна с мотивирани учители, ученици, родители – все съмишленици в благородната ни кауза. Успях да се убедя и във всеотдайността
на членовете на Асоциация „Свети Георги“ за приятелства и сътрудничество Каталуния–България, и особено на г-н Илиян Пенев и на г-жа Стоянка Колева – директор на училището, на които използвам случая да благодаря за усилията, които полагат за обединяване на българите в Барселона, за съхраняване на националното и гражданското самосъзнание, на българските ценности и традиции.
Една истинска училищна общност, която се стреми да съхрани националната си идентичност, и това трябва да се поощрява. Такава е целта както на Националната програма „Роден език и култура“, така и на Постановлението на Министерския съвет за българските неделни училища зад граница от май
тази година.
 
– Има ли въпроси, които нашите учители зад
граница поставят?
– Вълнува ги въпросът как биха могли да участват в системата за квалификации. Признавам, че като че ли сме ги пропуснали, включително и по оперативните програми. Затова ще направя всичко възможно в следващия програмен период и тази част от българските педагози да могат да се включат в системата за квалификация. Това са български учители в български училища, които учат български деца.
Безспорно неделните ни училища се нуждаят и от методическа помощ. Идеята ми е да създадем интернет пространство към МОМН, чрез което он-лайн да получават информация и отговори на всички вълнуващи ги въпроси пряко от нашите експерти. Да обменят опит и идеи с колегите си от всички неделни училища по света.
Очаквам и други предложения, които биха ни помогнали да подобрим както работата, така и нормативната уредба.
 
Татяна Велева,
в.”Аз Буки”, 14.11.2012 г.
 
 
Бел.Заглавието е на инфопортала „Родина”