ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Кариерната мобилност на българите. Изследвания, разисквания.

06 ноември 2012

 

На 24.10.2012 г. в Гранд Хотел София се проведе пресконференция на тема „Кариерната мобилност на българите”. Домакин на събитието беше AdventGroup, световен лидер в организирането и провеждането на One-to-OneMBA и Masters събития, известни под името AccessMBAandMastersTour, които, от една страна популяризират МВА и Masters програмите на голяма част от елитните бизнес училища в световен мащаб, а от друга предоставят на МВА и Masters кандидатите безценна помощ при избора на най-подходящата за тях програма.
Дираж Саха, Маркетинг мениджър в AdventGroup, представи резултатите от проучване на тема „Образователната и кариерната мобилност на българите”, въз основа на информация от събитията Access MBA & MASTERS и анкета за кариерната мобилност на българи, живеещи в странатa и чужбина изготвено от JOBS.bg, The Network и Intelligence Group.
Резултатите от проучването предлагат информация за нагласите на студентите и професионалистите към обучение в чужбина. Разбираме за техните географски предпочитания, за мотивацията на младите хора за получаване на допълнително образование по висш мениджмънт. Изучават се още нагласите, мотивацията и географските предпочитания на българите, желаещи да работят в чужбина.
В последвалата дискусия на тема „Как да задъжим талантливите мениджъри в България” се включиха Дидие Щосел, Главен изпълнителен директор на „Нова Броудкастинг Груп”, Стефан Дюлайе, Главен изпълнителен директор на HavasWorldwide за Балканите, д-р Лесли Самози, академичен директор на EMBA програмите в CityCollege -InternationalFacultyoftheUniversityofSheffield, Крисотф Кута, основател и Главен изпълнителен директор на AdventGroup, Ани Димитрова, Директор „Корпоративни комуникации” в JOBS.bg, Бойко Благоев представител на сдружението на българите с опит в чужбина „Тук-Там” и кариерния уебсайт Back2BG, Ивелина Христова, мениджър проекти в Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).
Основният фокус на дискусията беше насочен върху това как България може да ограничи „изтичането на мозъци” и да започне процес на „привличане на мозъци”, което ще подпомогне развитието на икономиката и на благосъстоянието на нацията като цяло. Всички участници подкрепиха тезата, че това може да бъде постигнато чрез взаимодействие между държавата, бизнеса и образованието.
За да се стигне до конкретни резултати е необходимо да се проучат и анализират причините за сегашното състояние, да се изследват нагласите и мотивацията на желаещите да живеят и работят извън България, с цел да им се предложи подходяща среда за живот и професионално развитие в страната.
Следва да се идентифицират секторите, в които България може да предложи конкурентни условия на инвеститорите, с цел да се осигури адекватно образование в съответните области. Според Стефан Дюлайе, председател на Френско-българската търговска камара и д-р Самози са необходими стратегически решения, фокусирани усилия, повече ангажираност и практически действия.
Advent Group представи данни на UNESCO от 2011 г., според които 8.5% от българските студенти избират да учат в чужбина. По този показател, България заема пето място в Европа и е трето място в Югоизточна Европа след Босна и Херцеговина и Словения.
Начинът България да задържи повече перспективни млади хора, които да учат висше образование в страната, е да предложи образование на световно ниво, такова каквото всеки би получил в друга държава, като същевременно предостави възможност на студентите да се развиват докато учат, каза д-р Самози.
Важно е също така да се разбере и гледната точка на бизнеса. Международните инвеститори разглеждат региона на Югоизточна Европа често като едно цяло. Все повече мултинационални компании обръщат внимание на България. Разглеждана е като страна с потенциал за растеж в Европейския съюз. Вече има университети, които се опитват да се „установят” в страната, да предложат на местните талантливи млади хора образование на световно ниво, което им позволява да получат международно признание, като същевременно останат в страната си, в собствента си среда и приятелска атмосфера , се чу също така от дискутиращите на форума…
Информацията е предоставена от организаторите на инициативата. Някои съкращения.