ПОСТИЖЕНИЯ

Български език в чуждоезикова среда. Съвременни методи и високи технологии

05 ноември 2012

 

На семинара в Будапеща, посветен на обучението по български език в чуждоезикова среда и съвременните методи и техонологии, състоял се на 26 и 27 октомври, присъстваха представители на български училища от  12 държави.
 
Официалното откриване бе свързано с приветствия от българския посланик, г-жа Бисерка Бенишева, от Албена Чавдарова, заместник-ректор на СУ, Ирина Владиков, АБУЧ, Данчо Мусев, БРС, както ипредставител на държавната администрация на Унгария.

1. Електронно обучение.
 Петър Божинов, ръководител издания за обучение и квалификация на учители
към "Просвета", презентира учебници на същото издание в електронен вариант.
До сега са качени само учебници за 1,3 и 4 клас, а от новата учебна година -
ще бъдат качени и за 2-ри.
Бяха демонстрирани възможностите на електронния учебник - увеличаване  на
изображенията, анимирани картинки, образуване на думи чрез избор на дадени
срички, анимирано изписване на ръкописните букви, което демонстрира на
децата правилната посока и форма на изписване, рецитиране на някои от
текстовете в учебниците, добавени  тестове - въпроси с няколко отговора...
В учебниците по Роден край  са онагледени с видео различните сезони.
Предлага се интересно табло-карта на природните области - включени са
картини от различни области и градове на България, което дава възможност за
една интересна разходка из  родината.
Ако се закупят учебниците на "Просвета", което ние вече сме направили,
тогава имаме право да ползваме безплатно и техните електронни варианти !

2. Виртуална класна стая.
Включването от България не се осъществи напълно поради лоша интернетвръзка.
Необходима за провеждане на такъв вид обучение е бяла дъска, върху която се
представя урокът чрез писане, фотоси, всичко, което сме подготвили.
Върху изображенията може да се  пише, да се подчертава, огражда, да се
поставят стрелки в различни цветове и т.н.
В дясната страна на дъската е учителският модул, където може да се заредят
предварително подготвени материали.
Ученикът има право да ползва различни опции - може да избере да бъде само
слушател или , ако предпочита, да говори или да пише.
По всяко време ученикът има право да смени нивото - той вижда разписание на
дните и часовете, в които се провежда обучение, различните нива и тъй като
уроците вървят по график , може да избере къде да се включи - в  кой час,  в
кое ниво....
В момента не се предлага съдържание на уроците - това си го прави учителят.
При интерес от наша страна - може да се премине онлайн курс около 2
седмици за това как се ползва виртуална класна стая. Не е нужно да се влиза
в стая - при удобно време, отваряш сайта и си учиш, което в действителност
било доста лесно.

3. Следващата тема бе свързана с проблемите на обучението в чуждоезикова
среда.
Запознаха ни с историята на училището в Будапеща. Мога да ви запозная и аз
подробно, но за сега ще спомена само , че в момента то се финансира и от
унгарска страна и от БРС Българското републиканско самоуправление.
Функционира  целодневна детска градина, в която обучението се провежда и от
български и от унгарски учители половин ден децата говорят на единия и
половин ден на другия език. Групите в детската градина са две, общо 38
деца, 4 учители. Отделно всяка събота се организира занимание от 2 часа за
деца, които не могат да идват през седмицата.
В училището се изучават 4 часа БЕ и 1 час народознание. Представен беше
учебник по народознание на Ася Събева - Юричкай, издаден в Унгария, сборен
за 1-4 клас, който ми направи впечатление на добър, изчистен учебник, с
олекотени текстове.

Галина Кумбару постави въпроса, че ДОИ са подходящи за българите в България,
но не и за нас. Освен това - ще има ли външно оценяване, как и по кои
стандарти.
Тя направи предложение за програми, стандарти  и тестове за оценяване,
съобразени с нас. От това произтичат според нея 3 необходимости : 1. Анализ
на нуждата от специфично обучение 2. Разработка на езиков проект за всеки
клас - прагови нива 3. Разработка на системата с наша помощ - стандарт за
владеене нd езика, праг, оценяване.
Според нея всеки трябва да направи характеристика на нагласата,
потребностите, целите и мотивацията на учениците. Да се намери подход и
методика на обучение според това как се изучава българският език - като
първи, като втори или като чужд. Кои деца с каква цел изучават езика -
връщане в България или друга цел. Чак след това можем да сме наясно кого ,
защо и как обучаваме. Галина, Ваня и Ирина сформираха
комисия по текста на тези предложения.

4. Българските институции в Унгария - Доц. Данчо Мусев, председател на БРС,
разказа историята на българските емигранти в Унгария.
Унгария приема закон за малцинствата, чрез който признава 13 малцинства,
включително българското.  Освен детска градина и училище, имат и Български
културен център, издава се вестник "Български вести", финансиран от Унгария,
издадени са известни български приказки на двата езика, готварски рецепти -
също на двата езика, CD-та с българска музика. Имат театрална трупа " Малко
театро" - единственият български професионален театър зад граница, който
прави и представления за децата, пресъсдава с тях обичаи... Имат и 3 танцови
състава за народни танци, единият от които се състои само от унгарци.
За дейността си са наградени с грамота от министър-председателя на Унгария.

5. Надя Барух направи  кратък преглед на историята на издателство Аз Буки.
Презентира вестник Аз Буки и апелира за тясни взаимоотношения между
издателството и нас.

6. Интерактивна дъска
Технологията за ползване на такава дъска е преносима. Нужни са компютър и
проектор,  за да работи устройството. Представено бе устройството GLOVIEW,
продавано от "Просвета" цена около 900 лева с ДДС с инструкции, преведени
на български език. Комплектът включва устройство, кабел, софтуер, стойка,
показалка и инфрачервена писалка.
За използване на устройството, трябва да е затъмнено помещението.  След
включване се прави настройка ръчна или автоматична, проверява се дали са
активирани всички краища на дъската. Ако устройството не се мести - това се
прави еднократно при инсталиране, или ако се мести в различни помещения -
всеки път.
 Устройството предлага следните възможности и инструменти:
- вмъкване на файлове , напр. картина, която можем да местим, завъртаме,
увеличаваме, временно да скрием и т. н....
-вкарване на текст
- разполага с инструменти напр. транспортир,  който можем да  налагаме
върху фигури, да ги измерваме.....
-хронометър, часовник
-калкулатор
- media player - вкарване на клипове
- завеса, която ние регулираме т.е. можем да показваме текста на части...
- прожектор  можем да осветим само дадена част от дъската и фон, чиято
прозрачност или плътност  също регулираме
-работа с готови файлове, предварително подбрани, като върху всичко, което
излиза на дъската можем да подчертаваме, заграждаме и т. н.
Добре е устройството да се монтира на тавана на помещението или над дъската,
в противен случай всяко преминаване пред лъча, нарушава излъчването.

7. Интерактивни  и комуникационни технологии
За тях е нужно да разполагаме със:
-Софтуер
-интернет
-интерактивна дъска
-платформа за дистанционно обучение, напр.  MOODLE
-виртуална класна стая обикновено част от платформата
Web 2.0 инструменти - позволяват връзката с много хора едновременно -
блогове, чатове...
Бяха препоръчани много блогове, напр.  theliteratureblog.wordpress.com  - за
БЕЛ и antoineta.wordpress.com  - НУП,  bglog.net - образование.
Можем да споделяме готови презентации нужна е  регистрация на:
www.slideshare.net
www.slideboom.com
Много презентации в равнинно пространство можем да намерим в prezi
Интересно е да се види  jumpido.com
Бяха препоръчани много електроннообразователни продукти, като Пътешестие в
Европа за страните от ЕС, сайт на класа - ismigulhalil1klas.webnode.com,
usha.se - видеоуроци ,www.znam.bg  - образователни теми,     www.
otkrivam.com  - игра по история istoriata.bg -озвучени текстове от "История
славянобългарска",www.avtori.com   - аудио сайтове за музика, приказки,
озвучени текстове... ......

8. Добри педагогически практики.
Галина Кумбару, заедно с дъщеря си Адриана Кумбару, представиха проект,
реализиран чрез програма РЕК, в който предлагат електронно обучение за
българчета в чужда среда от 4-ти до 7-ми клас. Този проект като инструмент представлява виртуално пространство, достъпно по всяко време. Той служи за дистанционно обучение, за допълнителна и извънкласна дейност, писане на домашни и наваксване в случай на необходимост. Урокът се преподава на интерактивна дъска. Ученикът има право и да  го изтегли. Може да изпраща домашните си или да прави нужните тестове, които системата автоматично проверява. Тестовете и резултатите се съхраняват, което илюстрира нивото на ученика.

Галина Кумбару предложи всеки желаещ да влезе в техния сайт
learn.bgculturalcenter.org - нужна е регистрация и за учителя и за
ученика, като представи поне 3 свои разработки на уроци. Така, според нея,
ще имаме една база, която всеки ще може да ползва. Ще се направи банка с
информация по дадени теми.

Камелиа Делионова, учител в детската градина в Будапеща, сподели опит при
работа с деца, неразбиращи български език и учител, неразбиращ ,в случая,
унгарски език. Според нея използването на игри от типа Мим , музика и игри с
музика, улесняват разбирането и сближават.

Светла Кьосева сподели своето виждане относно преподаването на народознание. Последното включва история, география, фолклор и култура на съответната страна. Тя изрази мнение, че обучението трябва да е конкретно, трябва да залегнат знания за българските общности по света не само в конкретното място, при неразбиране на езика от децата, да се въздейства по други начини - музика, Мим и т.н. , както и да се синхронизира учебната ни програма с тази в съответната държава. Предложи да се въведат теми като: Понятие за малцинство    Българите в съответната държава     История на емигрантството
в тази страна    Съпоставка на нашата с местната и световната история .

Мария Стоилова, учител също в Будапеща, сподели опит при работа с билингви. Тя акцентира върху търсенето на причините за допускане на някои езикови грешки под влияние на съответния чужд език.

В заключение доц. Росица Пенкова от СУ представи съвсем накратко свои
учебници по български език за чужденци. Има и разработено CD  Bulgarian for
foreigners, което се разпространява от "Летера" на цена от 25 лева.

Невяна Анастасова , Лондон