Предстоящи Събития

„Литературна олимпиада за поезия”

31 октомври 2012

 

Сдружение литературно общество – ОДК, гр. Варна, организира литературна олимпиада за поезия. Темите са три: «Море, мое море», «Любовта е по-силна от всички нас» и «Мил и свиден е родният край».
Целта на конкурса е да стимулира младите българи да изразят мислите си върху белия лист и да провокира творческато им въображение.
Олимпиадата се провежда в две възрастови групи. Първата възрастова група е за поети на възраст до 20 години, а втората на възраст над 20 години. Литературната олимпиада се провежда на конкурсни начала като за всяка тема се определят шест награди: I, II, III и три поощрителни награди.
Участието е индивидуално. Всеки участник представя до 10 стихотворения написани през календарната 2012 година.
 
Писмата се придружават със снимка и кратка автобиография. Авторите зад граница да изпращат творбите си задължително на български език.
 
Крайният срок за представяне на стиховете е 31 март 2013 година. Във всеки брой на вестник „Литература и общество” се публикуват стихотворенията и имената на авторите, стигнали до финала. Наградите се връчват на 24 май.
 
Творбите може да се изпращат на адрес:
гр. Варна, п.к. 9000
ул. „Драган Цанков” №18,
Сдружение литературно общество и на e-mail
       litobshtestvo@abv.bgи litolimp@abv.bg