ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Светослава Тодорова, Виена: „Преподавателите желаят да има дебати"

24 октомври 2012

 

Със Светослава Тодорова, която учи  международни отношения в Webster University Vienna, участник в летния стаж в агенцията, разговаря Димитър Карарусинов, координатор на инициативата.
Как избрахте, Светослава, университета, в който учите?
Уча в Webster University Vienna.Избрах го по няколко причини. Американското образование позволява на студентите да понесат отговорност за собствените си решения, избирайки само предметите, които да изучават и областта, в която да специализират. При успешно завършване на университета ще получа американска и австрийска диплома, което ми позволява да търся своята реализация както в Европа, така и в Америка. Накрая, но не на последно място, като признание на високия ми успех, усърдната ми работа по социални събития, спорт и лидерски дейности в НГДЕК „Константин Кирил Философ”, получих пълна стипендия. За мен това е чест и изключителна отговорност. Амбицира ме  да се целя още по-високо.
Изненада ли ви приятно университетът или не?
Приятните изненади от университета запознаха още от първия ден и организираното посрещане на новите студенти. Това спомогна за бързото адаптиране както в университета, така и в града, тъй като повечето от нас не са от Австрия. Освен това изключително топлото отношение на администрацията и преподавателите също е стимул за един нов студент да се фокусира върху новите предмети и към по-високите изисквания, които ще бъдат предявявани към него или нея.
Какви са впечатленията ви от Виена?
Виена изненадва със спокойствието на хората и разнообразните места. Градът е изключително подходящо място за студенти, които учат за първи път в чужбина. Градът е сигурно и спокойно място. Предразполага и към задълбочена работа.
…А привечер, градът променя ли се или е рано за хвърляни един и втори път погледи към културния афиш? Впрочем, в кафенета или клубове също се срещат младите хора, обменят мисли…общуват...
…Всяка вечер има откриване на нова галерия, музей или клуб, които отговорят на вкуса на всекиго…
Как е съставена програмата ви, може ли да избирате или пренареждате?
Аз съставям сама програмата си с помощта на личен съветник, който ми помага да се ориентирам кога е най-подходящо да взема съответния предмет и как да покрия критериите. Програмата ми е натоварена, тъй като американските университети изискват както добро познаване на съответната специалност, така и висока обща култура. По тази причина имам разнообразни предмети, за всеки от които трябва да подготвям за всяка лекция есе/презентация/резюме, а в края на семестъра и курсова работа. Това ме поддържа постоянно във форма и се избягва напрежението в края на семестъра преди сесия. Освен това знанията са по-трайни, тъй като проблемите са дебатирани с преподавателя и колегите, разработени са в писмена форма и затвърдени от допълнителните текстове за подготовка.
Важно за младия човек е, мисля, да се ориентира бързо в изследователския процес. Как се развиват отношенията „преподаватели – студенти” във вашия университет?
Повечето от преподавателите развиват не само научна дейност, но и имат опит в големи компании в съответните сфери. Тъй като повечето лекции са под формата на дискусии, преподавателите определено са заинтересовани да чуят мнението на студентите и да модерират дебати между тях. Много от тях са любопитни да научат за опита на студенти, идващи от различни страни. Винаги се дава възможност за обективни съпоставки…
…Любознателни, внимателни, коректни…може би и малко по-малко взискателни към чуждите студенти?
Не, защо?! Изискванията са високи. Напротив, големият обем от книги и допълнителни текстове са част от задължителната подготовка на студентите преди лекцията. Показването на знания, познаването на ключови термини и събития винаги трябва да бъде съчетано със собствената гледна точка. Запознаването с идеите на велики философи и политици е важна част от подготовката на студентите по международни отношения, съчетана с най-модерните възгледи и събития от международната сцена.
Предполагам, чe имате повече възможности за сблъсък на идеи и интерпретации?
Силен акцент е поставен върху дебатирането и прилагането на наученото чрез професионални презентации и самостоятелни проучвания.
Как се формира крайната оценка?
Крайната оценка е комплексна и се формира от много компоненти като изпити, курсова работа, презентации, участие в час, както и присъствие.
Имате ли варианти за включване в програми и как се развиват  международните контакти на вашия университет с други висши училища по света?
Моят университет има кампуси в САЩ, Великобритания, Холандия, Австрия и Тайланд. Всеки студент приблизително след втората си година може  да избере един от тези кампуси и да изкара там семестър. Изискванията са: успех и мотивация. Ако студентът реши да прекара година в друг университет, с който нямаме договорка, признаването на кредити става по-сложно, тъй като задължителните курсове не отпадат.
Българските студенти активни ли са, участват ли в инициативи, които се предлагат?
Аз самата съм много активна при организирането на инициативи, посещавам много клубове, които са създадени в университета. Повечето българи също участват с удоволствие в различни инициативи,  но рядко са част от организацията и подготовката им.
Благодаря ви , Светослава.