Предстоящи Събития

Информационно-трудова борса в Лондон

11 октомври 2012

 

 
За първи път във Великобритания на 21 октомври 2012 г. ще се проведе
Информационно-трудова борса за български студенти и млади специалисти, под
патронажа на министъра на труда и социалната политика на Р България, г-н
Тотю Младенов.
 
По организацията на Информационно-трудовата борса в Лондон (ИТБ-Лондон)
активно работят Министерството на труда и социалната политика и
Службата по трудови и социални въпроси - Лондон, с подкрепата на Агенцията
по заетостта и Посолството на Р България във Великобритания. Инициативата се
осъществява със съдействието на Българското студентско общество в Лондон.
 
Борсата е насочена към всички български студенти, абсолвенти,
специализанти, докторанти и млади специалисти, учещи и работещи в
Обединеното кралство. 
 
Броят на българите, които следват и специализират в
университети и колежи в Обединеното кралство към момента надхвърля 10 000
души. Само в Лондон значителен брой българи се обучават в над 10
университети.Някои от тях заемат челни места в класацията на
най-престижните висши учебни заведения в Европа. Предпочитани от българските
студенти в британската столица се очертават професиите, свързани с бизнес,
банково дело, финанси, фирмено управление, както и инженерните
специалности.
 
Цел на борсата в Лондон е представяне на различните сфери и възможности за заетост, актуална
информация за законови разпоредби и права, осъществяване на директни
контакти между работодателите и младите специалисти.
 
В рамките на форума български работодатели ще имат възможност за среща и
пряко договаряне с млади висококвалифицирани специалисти, които желаят да се
завърнат в България.
 
В трудовата борса ще участва българска делегация, ръководена от министъра
на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов. В нея ще участват
представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по
заетостта, Националната здравно-осигурителна каса, Националния осигурителен
институт, Националната агенция за приходи и представители на български
работодателски организации и фирми. На борсата ще присъства българският
посланик в Обединеното кралство, г-н Константин Димитров, както и
представители на британски институции с компетентност в областта на
заетостта и миграцията и други официални лица….
 
Информацията е постъпила от Посолството на Република България във Великобритания