Предстоящи Събития

Европейски Форум "Goûter Européen" в Брюксел

25 септември 2012

 

Здравейте, колеги!
На  29 септември 2012 г. в Брюксел ще се проведе третото издание на европейски форум  "Goûter Européen", в което Представителството на общините от Югоизточен Регион на България, в сътрудничество с организация Forum der Regionen”,  за пореден път ще вземат участие.
Целта на събитието е  всички страни-членки на ЕС да представят страната си, като им даде възможност да рекламират туризма, както и местната продукция в различните си региони пред интернационална аудитория в Брюксел.
В програмата на предстоящото събитие са включени танци, игри, музика и много дегустации. Екипът на Представителството ще вземе участие както с кулинарните си специалитети, така и с изпълнение на български народни танци.
Събитието ще бъде открито за широката публика в 14.00 ч. В 16.00 ч. ще бъде произнесена встъпителната реч на кмета на Укл г-н Арман де Декер и изказването на общинския съветник Борис Дили.
Ще се радваме да споделим това събитие с повече наши сънародници
До нови срещи!
Мария
forumderregionen@gmail.com

 

 

 

 
Информацията е изпратена на вниманието на членовете на неформалното сдружение «Български професионалисти» - Брюксел