Предстоящи Събития

Лучия Керчова-Пъцан и Лука Велчов предлагат научно-популярeн очерк "Незабравените"

20 септември 2012

 

Държавната агенция за българите в чужбина и Историческият факултет на Софийския университет „Св.Кл.Охридски” организират на 21 септември в София представянето на книгата на Лучия Керчова-Пъцан и Лука Франчиск Велчов "Незаабравените", посветена на габровските възрожденци в Букурещ през XVIII и XIX век.
В първата част на научно-популярния очерк се разказва за габровската колония в Букурещ, за приноса на букурещките габровски възрожденци към просветното дело в родния град. Втората част е посветена на историческите места и забележителности в Букурещ, отнасящи се до времето на Българското Възраждане. В изданието има и глава за българската общност в Румъния през последните години, публикувани са документи.
Авторите  проникновено и с особена загриженост описват състоянието и съдбата на важни и паметни места, насочващи ни към дейността на  Раковски, Ботев, Каравелов; разказват пестеливо за обекти в Стария търговски център в Букурещ, като „Хан Габровени”, свързан с дейността на Българския революционен комитет през 1875 година или Хан „Манук”, свързан със сключени мирни договори след войната между България и Сърбия от 1885 година и Междусъюзническата война от 1913 г. ; за Хана Соколови Фидуки, където през 1873 година има печатница и там се печатват вестниците „Свобода” и „Независимост” и мн.др. Разказват за българските църкви в румънската столица, за църквата „Св.Пророк Илия” и църквата „Св.Св.Кирил и Методий”...
Книгата е богато илюстрирана. Паметни плочи на Раковски, Левски, Каравелов, свързани с места, които бележат важни моменти от тяхната революционна дейност, в странство, са издигнати в румънската столица. Надписите на тях са на български и румънски език. Публикувани са в книгата снимки на паметниците на Ботев и Левски в парка Herastreu, както и много други снимки на улици и църкви, част от българската памет.
„Незабравените” излиза от името на българи, свързали своята родолюбива дейност със сдружения  на сънародниците в Румъния. Лука Велчов е дългогодишен председател на дружество „Братство”. В момента  Лучия Керчова-Пъцан и Лука Велчов  са членове на организацията „Български Демократичен Съюз в Румъния”.
Този очерк е „познавателен труд, призив към паметта и поуката на историята”.Книгата е „ духовно послание, отправено едновременно към българския и румънския читател да открие колко тясно е свързана съдбата на двата народа”, споделя проф.д-р Леонид Георгиев.
Авторите желаят да повдигнат въпроси, отнасящи се до „съхраняването и  възстановването на паметниците и обектите, свидетелстващи за ключови моменти в историята на Българското Възраждане”, отбелязва в предговора към изданието д-р Николай Тодоров, преподавател по български език в българския теоретичен лицей „Хр.Ботев” в Букурещ.
Премиерата на книгата ще се състои на 21 септември 2012 година от 18.00 часа в зала №2 на Софийския университет „Св.Кл.Охридски”. Тя ще бъде представена от ст.н.с.д-р Благовест Нягулов от БАН.