ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Енергия и постоянство

03 септември 2012

 

През юли в Държавната агенция за българите в чужбина се проведе поредното издание на инициативата „летен стаж”.  Както и всяка календарна година и тази в агенцията се събраха млади българи, които учат в чужди висши училища и млади българи, които учат в родни висши училища.
Тази година по-значима като численост беше групата на студентите, които учат във висши училища  във Великобритания и Франция. От българските висши училища в стажа бяха представени с техни студенти и Софийският университет „Св.Кл.Охридски”, и УНСС, и Великотърновският университет „Св.Св.Кирил и Методий”.
Посрещнахме български студенти, които учат в Лондон, Абърдийн, Глазгоу, Нюкясъл, Нотингам, Париж, Страсбург, Виена, Маастрихт, София, Велико Търново и др. Пристигналите студенти бяха
млади хора, мотивирани
да участват в инициатива, която им представя състоянието и развитието на българските общности по света по региони, както и темата за миграцията и интеграцията. В програмата на стажа животът в българските общности се разглежда през призмата на създадени от тях организации и осъществени инициативи.
Агенцията се радва на добро и конструктивно сътрудничество с организациите на сънародниците по света. Важно беше младите хора, пристигнали на стаж, да бъдат запознати с дейността на специализираната администрация, провеждаща държавната политика спрямо българите в чужбина.
Стажът реално е среща на млади българи с настроения за силен старт в кариерата, за придобиване на знания и умения по време на следването, за активна гражданска позиция. Пристигащите млади хора на стаж
участват в инициативи,
организирани от сдружения на младите хора (на български студенти във Великобритания или Франция). Тези, които учат в български висши училища, участват, било в студентски сдружения, било в проекти, като трупат опит. Проверяват своите идеи или се зареждат с идеи, които впоследствие да развият/осъществят.
Дейностите на агенцията пред младите хора представиха експертите, работещи в институцията. В административен план те отговарят за взаимодействието с българските общности по света.
В програмата на стажа бяха разглеждани тенденции и/или особености в развитието на българските общности в чужбина и инициативи, взаимодействието като практика. Интерпретирани бяха конкретни събития, отразяващи светоусещането на сънародниците в чужбина, техният родолюбив порив и изразена обич към роден край и роден език.
Ударение беше поставено върху  
общуването
и получаването на информация, която да послужи за практическа дейност. В програмата на стажа беше предложена специална презентация от страна на наши партньори. От сдружението „Тук-там” представиха своята работа, дейности, хоризонти и инициативи. Сдружението събира в редиците си амбициозни и креативни млади хора, които са учили и завършили в чужди висши училища, завърнали са се в България и правят успешна кариера у дома.
Тези хора са намерили аргументи за своето кариерно развитие в България. Техният отговор на въпроса „Кариера в България: Защо не?” е направен. По-важният нов избор за тях в момента е да мотивират и други млади хора да помислят как и защо в Родината да се преборят за мечтите си, как да създават и как да успяват.
Събралите се на стаж в агенцията имаха възможност за електронна медия да разкажат за следването, университета и града, където в момента са. По този начин повече хора да могат да съпреживеят заедно с тях моменти на надежди и радост, на силно желание и сбъдването му. 
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”