Предстоящи Събития

„Земята на дедите ни” събира в Нови Трояни млади българи от Украйна и Молдова

26 юли 2012

 

Български младежки клуб „Актив“ с подкрепата на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“ организира V-а Лятна среща на бесарабските българи „Контакти 2012“.
 
Тазгодишната среща на тема „Земята на дедите ни“ ще се проведе на 28 и 29 юли 2012 г. в българското село Нови Трояни. В срещата ще участват младежи от пет района на Одеска област (Украйна), където компактно живеят българи.
 
За първи път в събитието ще участват българи от с. Паркани (Приднестровие) и гр. Тараклия (Молдова). По време на срещата са предвидени конкурси, свързани с българската култура и традиции.
 
 
Марина Константинова, член на Български младежки клуб „Актив“,  координатор на «Контакти – 2012»:
„Земята на дедите ни винаги ще бъде онова, което ни кара да се върнем в родните места. Завръщането към нашите корени и доближаването до извора на нашата самобитност е емоционално преживяване. Препълнено е с десетки спомени от детството, спомени за нашите баби и дядовци, за това, което бъдещите поколения възможно ще знаят само от нашите разкази. Всяка година допълваме програмата на срещата. Акцентираме преди всичко върху бита и културата. Конкурсният характер на проявата насочва всеки участник към това да потърси повече детайли за определени обичаи, характерни за неговото село. От опит мога да кажа, че това подбужда хората да следват и уважават традициите, в града, където живеят. В това е нашата оригиналност. Година след година продължаваме да тачим българското. Сигурна съм, че с гордост ще предадем щафетата на нашите деца “.
 
В прессъобщение на информационен портал „Българите в Украйна”