КАЛЕЙДОСКОП

„Ние четем заедно” – инициатива на българското училище в Лайден, Нидерландия

18 май 2012

 

Ние четем заедно ...” – инициатива на Българското училище “Св.Св.Кирил и Методий”, Лайден, Нидерландия
Всички български училища зад граница са поканени да се присъединят към начинанието
 
 
В майските дни на 2012г., преди най-светлия български празник 24 май, в Българското училище “Св.Св.Кирил и Методий” в Лайден, Нидерландия започна четенето в клас на книга от български писател.
 
Инициативата, наречена „Ние четем заедно ...”, възниква спонтанно по идея на г-жа Ариета Семерджиева  и е подпомогната от ръководството на училището, родителите на учениците и МОМН. Родолюбивото начинание разкрива пред децата неповторимия свят на българската литература и се стреми да им покаже колко хубаво и увлекателно е да се четат книги.
 
Четенето заедно в клас ще събуди и развие интереса на малките читатели към писаното слово, ще обогати техните знания по български език и литература и ще им помогне сами в бъдеще да намират и оценяват красивото и доброто.
 
„Ние четем заедно ...” започна на 12.05.2012г. в 3. клас на  Българското училище в Лайден. Учениците разгърнаха  заедно в час първите страници на „Ян Бибиян” от Елин Пелин. Благодарение на съдействието на ръководството на училището, и специално на директора г-жа Таня Арабаджиева, за всяко дете е осигурена и доставена специално от България книгата на големия български разказвач.
 
Мечта и цел на малките читатели е да прочетат една книга от български писател заедно в клас за една учебна година (или за по-кратък период) и да споделят впечатления и мисли – в текст, читателски дневник, рисунка, снимки, писмо до приятели, като част от проект по български език и литература, или да представят като драматизация част от прочетената литературна творба.
 
Българското училище “Св.Св.Кирил и Методий”в Лайден, Нидерландия с радост кани всички български училища зад граница, техните ученици и учители да се включат в инициативата „Ние четем заедно ...”.
 
Ученици от всички класове могат да участват в „Ние четем заедно ...”, като целта е да прочетат за една учебна година (или за по-кратък период) заедно в клас една книга от български писател. 
 
Резултатите ще оповестим в началото на месец май 2013 г. в уеб сайта на училището, в специално издание на нашия електронен вестник „Нашето BG училище” и в медиите.
 
Наградата за всички участници е богатството да опознаят българската литература и възможността да разкажат за прочетеното на близки и далечни приятели.
 
Информация за прочетените книги (произведение, автор, клас, дата на започване и дата на приключване на четенето, форма на споделеното – драматизация, снимки, есе, откъс от читателски дневник, рисунка) можете да изпращате до 01.05.2013г. на имейл адрес a.semerdjieva@bgschool.nl , лице за контакти Ариета Семерджиева .
 
На карта на света в електронен формат ще отбелязваме града и училището, където учениците от българските училища са прочели заедно книга от български писател на български език.
 
И така, четейки заедно, нека дадем още един шанс на българската книга да обиколи света!
 
Българско училище “Св.Св.Кирил и Методий”, Лайден, Нидерландия
Ариета Семерджиева, преподавател по български език и литература