КАЛЕЙДОСКОП

Представяне на България в университета в Лисабон

09 май 2012

 

 Във връзка с 9 май, Ден на Европа и ежегодната Конференция на иберо-славянските култури, през месец май, в Университета в Лисабон  бяха организирани щандове-панели за представяне на страните-участнички в културното събитие.
Посолството на Република България в Лисабон предостави информационни, рекламни, туристически и др. материали за представянето на България.
На 8 май т.г. беше организиран коктейл в Университета, със съдействието на посолствата на участващите в събитието страни, между които и България.
Изпратена информация от г-жа Ралица Димитрова, първи секретар, зав. Консулска служба, култура и образование в Посолството на Република България в Лисабон
Снимки:
Архив: Университет в Лисабон