КАЛЕЙДОСКОП

Социални проекти в Испанско-българския център в Мадрид в услуга на жените без работа…

07 февруари 2012

 

Българо-испанската асоциация „Св. Св. Кирил и Методий” и фондация
„ла Кайша” стартират нов проект в помощ на безработните жени

 
Българо-испанската асоциация „Св. Св. Кирил и Методий” в сътрудничество с престижната испанска фондация „ла Кайша“ продължават дейността си по разработването на социални проекти. Предстои започването на проект, насочен към жени с ниска квалификация и семейни задължения, които срещат трудности на пазара на труда.
В рамките на инициативата ще се осъществят два курса с дейности. На жените ще бъде предложено професионално обучение: кръжоци за дигитална грамотност и информационно-комуникационни технологии.
Индивидуалните срещи със социално-трудова ориентация си поставят за задача да спомогнат за конкретизирането на цели, за изразяване на групови динамики за изграждане на трудови и личностни умения.
При осъществяването на проекта е помислено и за задълженията на жените като родители. При включването им в инициативата ще бъде осигурено място за отдих за малките деца, които са на възраст до три години. По този начин младите майки са улеснени в учебния процес и търсенето на работа.
Със стартирането на този проект се разчита на това да бъде стимулирано изграждането на социална мрежа за оказване на подкрепа както по време на проекта, така и след неговото приключване.
Задача на проекта е жените да бъдат обучени как да преодоляват ниското самочувствие и липсата на мотивация. Наблюденията показват, те това са проблеми, които ги притесняват и ги съпровождат в процеса на търсене на работа.
Двата курса за професионално обучение ще бъдат осъществени през февруари и април 2012 година. Мястото на срещата е известно и познато: Испанско-български център - Мадрид.
Информацията е предложена от г-жа Гергана Ценова, PR на испанско-българския център, Мадрид, Испания