КАЛЕЙДОСКОП

Първият български глас в ефира на Канада на 100 години

03 февруари 2012

 

На 03 февруари 2012 г. г-жа Венета Илиева празнува 100-годишния си юбилей в Торонто, Канада. Основател през 1970 г. на първото в ефира на Канада радиопредаване на български език. Отначало програмата носи името “Родна песен”, а през 1976 г. е преименувана в „Родна реч”, за да се превърне през 1992 г. в радио „Български глас”, чиито предавания имат трайно запазено място духовния живот на нашите сънародници в Канада.
През дългите и ползотворни години на труд и любов към България, г-жа Венета Илиева инициира и осъществява множество радио и телевизионни предавания – професионални, актуални, посветени на Родината и нейната неизчерпаема природна и духовна прелест. Създава първото детско българско радиопредаване, излъчвано в чужбина, за да отекне с достойнство Вазовото стихотворение „Аз съм българче” далече от границите на Отечеството.
По случай нейната 90-годишнина г-жа Венета Илиева е наградена с най-високото почетно отличие на Държавната агенция за българите в чужбина – паметния медал „Иван Вазов”. 
И до днес г-жа Венета Илиева подпомага българската общност в Торонто в качеството си на почетен председател на корпорация „Български глас”.
Във връзка със 100-годишния юбилей на г-жа Венета Илиева ДАБЧ изготви и със съдействието на генералното консулство на Република България в Торонто й бе връчен  официален поздравителен адрес.
Честит юбилей!
P.S.
Днес в „Срещи с вас” заедно ще отбележим 100-годишнината на госпожа Венета Илиева – дългогодишна водеща на радио и телевизионни предавания на български език в Канада, където живее и сега.
 
 
 
 
неделя, 05 февруари 2012 06:00 Р
„Срещи с вас” и „Радиоавтограф” 
Радио България
 
 Съобщението подготви Иванка Славчева, гл.експерт, дирекция "БО и ИД"