Предстоящи Събития

Лекция за самостоятелно развитие. Тема: „Основи на дипломацията”

25 януари 2012

 

 
На 25 януари 2012 г. от 19:00 ч. в Актовата зала на „ИМЕКСБАНК“  (гр. Одеса, Украйна) ще се проведе пореднаталекция за самостоятелно развитие  на тема „Основи на дипломацията“.  Гост-лектор ще бъде Генералният консул на Република България в гр Одеса г-н Стоян Горчивкин.
 
Организаторите  Българският младежки клуб „Актив“ и Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“вече за четвърти път провеждат подобни лекции. До момента за гост-лектори са били канени:Иван Ненов – главен редактор на в-к „Одесские известия“, заслужил журналист на Украйна, кандидат на политическите науки, доцент, автор на романа «Разпръснати по света»;Анатолий Деордиев (литературен псевдоним Ант Адаев) - писател, публицист, автор на 3 известни книги: "Алтари цивилизаций", "Земляне" и "Болгары"; Юрий Граматик, председател на Управителния съвет на АД „Имэксбанк“, зам. председател на Световния български парламент и президент на «Конгреса на българите в Украйна».
 
 „Организирането на лекции, изнасяни от известни българи, успели всеки в своята сфера на дейност, има положителен ефект за нас, младите, които сме на път да изградим собствената си кариера” споделя Димитър Костов, координатор на проекта, член на БМК „Актив”
 
Съгласно прессъобщение на Информационния портал на българите в Украйна