КОНКУРСИ

Конкурс по изобразително изкуство “България в моите мечти”, 2012 г.

21 януари 2012

 

              ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 
Конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от
българскитe общности в чужбина
 
“България в моите мечти”
Дванадесето издание

Млади приятели,
През 2012 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе за дванадесети път Международния конкурс по изобразително изкуство „България в моите мечти”. По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години.
През тази година обявяваме няколко възможни теми, чрез които можете да споделите в цвят своето отношение към Родината:
Българските традиции
България е навсякъде с мен
Живата природа на България
Моят дом, моето семейство
Моята България и моят свят
                                                   Ваканция при баба и дядо в България
Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде  отбелязана темата и следните данни за контакт:
◊лично и фамилно име на автора, точен адрес
◊учебен клас и навършени години
◊учебно заведение
◊телефон на родителите /задължително /, на българското училище,
   както и e-mail за контакт
Крайният срок за получаване на рисунките е 30 април 2012 г. Изпращайте творбите на следния адрес:
Държавна агенция за българите в чужбина
bul. Dondukov 2А,
Sofia 1000, Bulgaria
/за конкурса за детска рисунка/
 
Класирането ще се извърши в три възрастови групи:първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2012 г. на сайта на ДАБЧ. Всички класирани участници ще бъдат уведомени за присъдената награда. Както всяка година, отличените рисунки ще бъдат представени на специално организирана изложба в края на м. юли. Допълнително ще бъдат съобщени точната дата и мястото на тържеството по връчване на наградите.
За допълнителна информация: тел.: ++359 2 935 06 56; факс: ++359 2 935 06 51
e-mail: k.dimitrova@aba.government.bg
Коянка Димитрова, координатор на конкурса
 
Пожелаваме ви успех! Очакваме с нетърпение и радост отново вашите рисунки!