КАЛЕЙДОСКОП

8 декември - Празник на българските студенти

08 декември 2011

 

Приветствие на председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Росен Иванов до българските студенти по света
 
 
От името на Държавната агенция за българите в чужбина и лично от свое име ви поздравявам най-сърдечно по случай празника на българските студенти – 8 декември! Във ваше лице ние виждаме достойни наследници на най-добрите традиции на българската академична младеж, създадени и отстоявани повече от едно столетие. Със своите постижения, амбиция и лични качества успешно утвърждавате модерното лице на България.
 
Приветствам всички български студентски сдружения, създадени извън пределите на Родината, за техните неуморни усилия, посветени на популяризирането на родната култура и традиции по света. Българската държава високо цени вашата роля за авторитетното ни представяне като страна, не само с древна култура, но и със съвременен облик и възможности за динамично развитие. Важно е значението на многобройните ви инициативи и проекти, насочени към бъдещата професионална реализация в България на младите хора, обучаващи се в чуждестранни университети по света.
 
Скъпи приятели, надяваме се, че контактите и взаимодействията с Държавната агенция за българите в чужбина ще продължат и през следващите години, че ни очакват нови и интересни срещи и съвместни проекти. Във вас ние намираме стойностни партньори за реализирането на прояви за съхраняването на националната идентичност и духовност, устояли през вековете. Приемете нашите най-сърдечни пожелания за много настроение на празника!
 
 
 
8  декември 2011 г.
 
                                                                                                Росен Иванов
                                                                                                Председател