КАЛЕЙДОСКОП

Национален конкурс „Родолюбие”

07 ноември 2011

 

Държавната агенция за българите в чужбина връчи специална награда и грамота на участник в традиционния конкурс „Родолюбие”, организиран от НК „Родолюбие. Инициативата е насочена към младото поколение от България и по света.
 
Конкурсът събужда интереса към българската история, бит, култура, духовни ценности. Чрез него младите хора формират активна гражданска позиция по въпроси, свързани с България и опазването на културно-историческото ни наследство.
 
Темата на конкурса „България – европейска самоличност и специфична духовност” провокира младите хора да напишат реферати и есета, доказващи техния буден дух. В тазгодишното издание на конкурса присъстват творби, изследващи историята на българи и български общности зад граница.
 
Тържественото връчване на наградите се осъществи на 4 ноември в Националния исторически музей. Главният секретар на Държавната агенция за българите в чужбина, г-н Димитър Владимиров, връчи на ученика Кубер Добрев от гр.София специалната награда на агенцията и грамота за блестящото му представяне в конкурса с написването на реферат на тема: ”Приносът на първите български православни свещеници за опазване идентичността на сънародниците ни в САЩ и Канада”.
 
Подобни прояви и форми за изява на децата спомагат за това те да израстнат като знаещи и можещи, като личности, които се чувстват част от Европа и света, като млади хора, допринасящи с талант и идеи за развитието на българската духовност.
 
Лили Спасова, ст.експерт в ДАБЧ
 
На снимките: Главният секретар на ДАБЧ; награденият ученик Кубер Добрев; деца от Школата по народни танци при Националния дворец на децата, гр. София