КАЛЕЙДОСКОП

Срещи на председателя на ДАБЧ с българската общност в Германия

01 ноември 2011

 

 

В рамките на посещението на председателя на ДАБЧ г-н Росен Иванов в Австрия и Германия през периода от 14 до 18 октомври 2011 г. се осъществиха поредица от срещи с организации на сънародниците ни на територията на Бавария, Баден-Вюртенберг и Хесен. В срещите участва директорът на дирекция „Български общности и информационна дейност” Коянка Димитрова.
 
Среща с новия УС на сдружение „Златен век” в Нюрнберг
На 15 октомври се проведе срещата с новия Управителен съвет на сдружение „Златен век” в Нюрнберг. То е основано преди пет години с цел да представлява и защитава интересите на българските студенти в региона. През 2007 г. сдружението е сред инициаторите на учредяването на Асоциацията на българските студентски дружества в Германия. През 2009 г. стартира успешно и образователен проект – основаване на българско училище, за което вече поместихме материал на нашия сайт. Преди няколко месеца сдружение „Златен век” реши да разшири своята дейност като присъедини представители и на други поколения българи и приятели на България в Германия. Новият председател е Таня Доровски-Попова.
 
В презентацията, направена от организацията, бе отделено място на две големи инициативи през 2011 г.: участието в мултикултурния фестивал в Цирндорф с представяне на българската култура и организирането на съвместна литургия по повод Националния ни празник 3 март с участието на руски и румънски свещеници. По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на ДАБЧ, както и перспективите за съвместни проекти в бъдеще с оглед разширяване на периметъра на работата на сдружение „Златен век”.
 
На 16 октомври бяха осъществени срещи с ръководствата на организационните структури на сънародниците ни в Щутгарт, Манхайм и Дармщат.
 
Утвърждаване на традиционното сътрудничество с Германско-българското дружество в Щутгарт
Срещата в столицата на федералната провинция Баден - Вюртенбергсе проведес председателя на Германско-българското дружество в Щутгарт Йордан Икономов, доктор на науките, адвокат по професия. По традиция от десетилетия Германско-българското дружество в Щутгарт, съвместно с кмета на Елванген е основен организатор на ежегодните Методиеви тържества, посветени на 24 май. Обсъдени бяха въпроси, свързани с предстоящия нов Закон за българите, живеещи в чужбина, формите на представителство на сънародниците ни, както и възможностите за възстановяване на българското гражданство в кратки срокове.
 
Среща с български студенти в Манхайм
В сградата на университета в Манхайм бяха проведени разговори с управителните съвети на Българското студентско дружество „Бай Ганьо”, организатор и домакин на срещата, и Академичния съюз „Кирил и Методий” със седалище в Карлсруе. Присъства също Благовест Златанов, преподавател в Хайделбергския университет в Института по славистика, поел мястото на проф. Румяна Златанова.
 
Двете сдружения са едни от най-активните структури на младите българи, обучаващи се в германски университети. Те членуват и в Асоциацията на българските студентски дружества в Германия/Дахфербанд. ДАБЧ поддържа редовни контакти с тях, подкрепя културната им дейност, посветена на България, публикува информации за техните изяви. По време на срещата бе обсъден натрупаният през годините опит от сдруженията за популяризиране на българската култура чрез турнета на български актьори, певчески групи, киновечери, изложби и други инициативи в региона. Срещата при тях съвпадна с репетициите на театралния състав, създаден към „Бай Ганьо” преди три години. Отправена бе молба агенцията да подпомогне гостуването на младежкия театрален състав със спектакъла „Криворазбраната цивилизация” в София в навечерието на Нова година. Намеренията са набраните средства да отидат за благотворителни цели.
 
Председателят на ДАБЧ г-н Росен Иванов предостави на студентската организация в Карлсруе комплект мъжка и дамска носии, а на двете сдружения - филми и подходящи издания за организиране на информационните щандове на България по време на мултикултурни събития.
 
Разговори с Германско-българското дружество в Дармщат
Вечерта на същия ден се проведе среща сГерманско-българското дружествов Дармщат. Основано преди 34 години, то е сред най-активно работещите сдружения по линия на културната дейност, посветена на България и хуманитарните проекти в полза на домове за възрастни хора и деца, лишени от родителски грижи в нашата страна.
Срещата се проведе в клубните помещения на организацията на „Казинощрасе” 3 в присъствието на Инго Ендрик Ланкау, почетен консул на Република България за провинция Хесен и същевременно заместник-председател на дружеството. Председателят на ДАБЧ благодари за поканата и представи накратко дейността на агенцията. Подчерта традиционно добрите приятелски контакти и взаимодействия между двете държави, както и положителното отношение на Германия към присъединяването на България към Европейския съюз. В хода на разговора по въпроси на взаимното сътрудничество през 2012 г., г-н Ланкау постави въпроса за едно бъдещо по-силно културно присъствие на България в Хайлигенберг - място, с което се свързва княз Александър Батенберг. През 2007 г. по повод честването на 6 септември Германско-българското дружество в Дармщат инициира поставянето на възпоменателна плоча в гимназията в Дармщат, където за кратко е учил бъдещия български княз, а същия ден и възпоменателна плоча в двореца Хайлигенберг, където се намира фамилния мавзолей на Батенбергите. Инициативата е осъществена със съдействието на почетния консул г-н Инго Ендрик Ланкау.
Коянка Димитрова, директор на дирекция „Български общности и информационна дейност”