КАЛЕЙДОСКОП

Първи практически резултати от посещението на председателя на ДАБЧ в Австрия и Германия

20 октомври 2011

Ново българско училище ще отвори врати в Грац, Австрия

 

На 14 октомври т. г. бе осъществена среща на председателя на Държавна агенция за българите в чужбина г-н Росен Иванов и директора на дирекция „Български общности и информационна дейност” Коянка Димитрова с ръководството на Българо-австрийския културен център в Грац, председателстван от г-жа Елисавета Станева-Фогл. Това бе първата от поредицата срещи на председателя на агенцията, предвидени да се проведат в рамките на една седмица, с културни сдружения на сънародниците ни, български училища и студентски организации на територията на Австрия и Германия.  
 

В  Грац  живеят около 450 сънародници. Стотина млади българи тук са записани за редовни студенти.
 

Представителите на Българо-австрийския културен център споделиха на срещата с нас за своите идеи и намерения. Разказаха какво мислят да осъществят в най-близко бъдеще. Вниманието е насочено преди всичко към основаването на българско училище и откриване на курс по роден фолклор.
 

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина пое ангажимент да съдейства във всичко, което би улеснило началните стъпки на българското училище.  Изрази желанието ни подкрепим образователния проект с предоставянето на учебници, помагала, художествена литература и други материали за малките ни сънародници в Грац. 
 

Първите резултати са вече налице. Госпожа Десислава Опел, член на ръководството на Българо-австрийския културен център, в писмо до агенцията изказва сърдечна благодарност за откровения и конструктивен разговор проведен с г-н Росен Иванов. В писмото се съобщава, че само няколко дни след провеждането на срещата, вече 9 български деца са записани да изучават български език, а организацията е намерила и зала за учебните занятия на централно място.
 

Откриването на училището, което ще носи името на Никола Йонков Вапцаров, е предвидено за 19 ноември т. г. в клуба на “Kinderfreude”. Госпожа Линда Ташева, в предишните години преподавателка по български език в австрийско училище в същия град, ще поеме заниманията с учениците, а ако има желаещи - ще бъде сформирана и предучилищна група.
 

Коянка Димитрова, директор на дирекция „Български общности  и информационна дейност”