КАЛЕЙДОСКОП

При българите в Мадрид. Звучат стихове, представят книга, откриват учебната година в българското училище „Св. Св. Кирил и Методий”

10 октомври 2011

 

На 2 октомври 2011 г., отвори врати българското неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – Мадрид, управлявано от едноименната асоциация по национална програма „Роден език и култура зад граница” на Министерството на образованието, младежта и науката на България.

 

Първокласниците, придружени от своите родители и близки, бяха традиционно посрещнати със здравец, погача и мед. Прекрачиха училищния праг през лиснато менче с вода,  за да им върви по вода в учението.

 

В тържественото откриване на първата учебна година взеха участие Радина Димитрова, упълномощен представител на асоциация „Св. Св. Кирил и Методий”, учителският състав в лицето на началните педагози с дългогодишен опит, Венета Симеонова и Ваня Гунчева-Вангелова, както и българската поетеса Цветанка Убинова.

 

Поетесата поздрави публиката със свои стихове и представи книгата „Пътуване с рисуване” – уникален съвместен проект на баба и внуци. В творбата са съчетани стихотворенията за деца на Убинова с рисунките на 7-годишния й внук Стефан Аджов. Авторката има близо 10-годишен преподавателски стаж и издадени общо 9 книги, сред които и две за деца.

 

След официалната част, започнаха учебните занятия, които се разпределят в два срока в общо 31 учебни седмици и ще се провеждат, заедно с извънкласните дейности, всяка неделя сутрин в сградата на Испанско-българския център в Мадрид на адрес c/ Enrique Velasco, 11. Учебните дисциплини, изучавани в училището, са Български език и литература, Роден край, Човекът и обществото. В рамките на Клуба по извънкласни дейности учениците ще участват във фолклорни и традиционни за българския бит и култура дейности.

 

Мисията на неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий”-Мадрид е осъществяването на родноезиковото обучение на живеещите в Мадрид български деца, съхраняването на българската култура и идентичност, фолклор и традиции, както и създаването на условия за успешно приобщаване на учениците към българската образователна система при евентуалното им завръщане в страната.

 

От създаването си през април 2006 г. досега, Българо-испанската асоциация „Св. Св. Кирил и Методий”-Мадрид е организирала десетки курсове по български език, фолклорни изяви, чествания на национални празници, кръжоци, свързани с родните традиции като сурвакане, боядисване на великденски яйца и изработване на мартеници, летни градски лагери. Общият брой на децата, участвали в тези дейности през годините, надвишава 400 души.

 

Асоциация „Св. Св. Кирил и Методий” – Мадрид е и първата и единствена организация на сънародниците в кралството осъществила проект в България, изцяло финансиран от мадридското регионално правителство. В периода 2009-2010 г. социално-образователният център „Мадрид с младежта на България” със седалище в Търговище работи активно с няколко български училища в Североизточния регион.

 

Информацията е предложена от г-жа Гергана Ценова, PR на Испанско-българския център в Мадрид