КАЛЕЙДОСКОП

Проектът „Активно и позитивно гражданство” свързва млади хора от Унгария, Молдова, Украйна и България.

12 септември 2011

 

Български неправителствени организации проявяват интерес към разработването на проекти, които свързват младежи от различни държави. Търсят контакти и съпричастност от страна на институциите.

 

Българският детски и младежки парламент изготвя проекта „Активно и позитивно гражданство”(3-9.09.2011), който получава и подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина. 

 

Проектът се финансира по програмата Младежта в действие” на Европейската комисия.

 

Над 30 са участниците в проекта от четири държави Унгария, Украйна, Молдова и България. Пристигнали са в Ловеч, за да се включат в програмата, състояща се от срещи-разговори, дискусии, творчески работилници и културни събития.

 

Проектът е изключително важен за споделяне на опит и разискване на идеи, които биха могли да се осъществят в държавите в името на отстояването на гражданска позиция и граждански избор, търсенето на конкретни решения.

 

Младите хора имат възможността да осъществят по време на проекта и национални вечери, както и да посетят в България исторически и културни забележителности.

 

В рамките на инициативата е планиран панел, посветен на работата с медиите. Младите хора са обучавани как да водят кореспонденция на национално ниво и с европейски институции.

 

Държавната агенция за българите в чужбина се включва чрез свои експерти в единия от панелите по проекта(08.09.2011). Пред присъстващите се споделят акценти от дейността на институцията, свързана с конкурси, форуми, програми, разказва се за  инициативи, отнасящи се до реализацията на младите българи.

 

Специално внимание в разговора се обръща на възможностите на младите хора за свободно и активно разискване. В свободна форма на въпроси и отговори, младите хора получават допълнителна информация за инициативи и практики  

 

Димитър Карарусинов
Дирекция „БО и ИД”