Предстоящи Събития

Седма международна изложба на книгата в Киев, Украйна (16-18.08.2011 г.)

12 август 2011

 

На българската страна е присъден статут на „Почетен гост”, а нейният павилион е под знака на отбелязването на 1330-годишнината от основаването на Дунавска България.

 

Във връзка с откриването на изложбата за украинската столица заминават трима представители на Държавната агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/: главният секретар Димитър Владимиров, директорът на дирекция „Български общности и информационна дейност” Коянка Димитрова и държавният експерт Елена Николова. Там те ще участват активно в съпътстващата културна програма и брифинг.  Предвидени са срещи с представителите на българската общност в Киев и дошлите специално за откриване на Българския павилион сънародници от различни области на страната.

 

Основен организатор на Седмата международна изложба на книгата е Държавният комитет за телевизия и радио на Украйна. Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Росен Иванов е изпратил специално приветствие до ръководителя на комитета Олександр Курдинович. В него се изтъква, че изложбата е важно културно събитие както за украинската, така и за българската общественост. Особена значимост й придава фактът, че тя се свързва с две знаменателни годишнини: 1330 години от основаването на българската държава и 20 години от обявяване на независимостта на съвременна Украйна.

 

В Българския павилион ще бъде представено едно от основните направления в дейността на ДАБЧ: издателската й дейност в подкрепа на структурите на българските общности по света. Осигурени са множество учебници по съвременен български език, речници, книги, исторически карти на България, документални, научнопопулярни и игрални филми. След закриване на изложбата, те ще останат за подпомагане културно-просветната работа на българските дружества и организации в Киев.

 

Важна роля при организиране и провеждане на изложбата, осигуряване на експозиционен материал за Българския павилион и съпътстваща културна програма играят Асоциацията на българите по света с председател проф.д-р Александър Чирков, Конгресът на българите в Украйна с председател Юрий Граматик, Съборът на българите в Украйна с председател Николай Габер… Благодарим на всички, които положиха усилия България достойно да се представи на този престижен международен форум.

 

УСПЕХ НА ИЗЛОЖБАТА!

 

д-р Елена Николова
ДАБЧ