ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

In Memoriam: проф. Ивайло Знеполски

07 декември 2023

проф. Ивайло Знеполски: През последните няколко години нашата млада либерална демокрация навлезе в цикъл на криза, под влияние на призиви за преосноваването ѝ. Наблюдаваме огъване на демократичния нормативен ред на фона на относителна икономическа стабилност. Обикновено кризите се свързват с остри социални проблеми. Днешната по-скоро засяга модела - оспорва се представителната демокрация, радикализира се политическото противопоставяне, възкръсват ляв и десен политически активизъм и се пледира за директна, плебисцитна демокрация.

In Memoriam: проф.Ивайло Дичев

30 ноември 2023

проф.Ивайло Дичев: Силата на евангелския мит идва от идентификацията - божеството не е свръхестествено създание, дарено със суперспособности, чудесна биография и безсмъртие, а беден, страдащ човек, положен в историята. Не казвам, че Исус е съществувал исторически, учените още спорят за това; казвам, че в персонажа се оглежда всеки от нас.

Георги Камарашев разговаря с проф. Румен Кънчев

17 ноември 2023

проф. Румен Кънчев: В науката отдавна е разработена теорията за “дълбоко вкоренените конфликти”. “Дълбоко вкоренен” (терминът е на Едуард Азар) конфликт е този, зародил се в дадена страна, който обединява два мощни елемента: силни базирани на идентичността фактори, основаващи се на расови, религиозни, културни, езикови, етнически и други различия в комбинация с виждането за несправедливо разпределение на икономическите, политическите и социалните ресурси. Те са комплексни, продължителни, упорити и трудно податливи на компромис, преговори и пр. Важна особеност на тези конфликти е бързото им разпространение извън пределите на държавата. Другата им важна характеристика е, че те са базирани върху идентичности (етнически, религиозни, културни, цивилизационни, психологически и пр). Следващата им характеристика е, че са свързани с голямо количество цивилни жертви.