ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Тони Николов. Човекът проблем

14 август 2019

Във време на крайности, каквото е нашето, мисленето за края или мисленето през края (на света или човека) неочаквано си дават среща. Дали това не обяснява донякъде идеите за „пост-хуманизъм“ или „транс-хуманизъм“, които в последно време си пробиват път не само в социалните науки, а и в съвременното изкуство? Проблемът е не само философски, сиреч чисто теоретичен. Идеята за своеобразен „край на човека“ продължава да витае с непонятна настойчивост.

Здравка Владова-Момчева. Емиграция

07 август 2019

Гъстата опушена мъгла ни поглъщаше с апетит. Когато човек е тъжен, се съгласява да бъде погълнат поне за известно време. Да го няма. Да разчисти всички онези парчета, строшени в душата му, докато прикрие руините на вътрешния си свят от насмешливото вторачване на себеподобните, които търсят отломки, с които да го замерят. Право в болката, от която си мислиш, че умираш, но всъщност се учиш на възкръсване.

ИВАН КРЪСТЕВ. ЕВРОПА И СТРАХОВЕТЕ

01 август 2019

Една дезинтеграция на Европа възможна ли е?
Рискът е съвсем реален. Но понятието за дезинтеграция се възприема по различен начин, в зависимост от държавите. За Париж и Берлин Европа на две скорости е стъпка към интеграцията, докато Изтокът, напротив, гледа на това като стъпка към дезинтеграцията на общностния проект. Смисълът е различен и в зависимост от политическите позиционирания. По-малко Европа се възприема като постигане на равновесието от суверенистите, докато федералистите съзират в това начало на дезинтеграцията. Преди Брекзит по-лесно се възприемаше възможността за една дезинтеграция, докато сега чуваме съвършено различни неща.