АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Мерки, действия, решения на кабинета…

06 август 2020

Както бе заявено вече, от 1 август ще бъдат увеличени с до 30% заплатите в няколко държавни структури с мотива, че е нужно да си повиши мотивацията на държавни служители, чиито отговорности са нараснали в резултат на COVID-19 или има пряк риск за здравето им при изпълнение на служебните задължения. Освен това бяха отпуснати пари на няколко ведомства, с които да се подпомогне бизнесът заради корона кризата.