Предстоящи Събития

"БулевАРТ - Мрежа на сетивата"

27 юли 2018

Проектът "БулевАРТ - Мрежа на сетивата" обединява Община Бургас и широк кръг от партньори е за създаване на зона за изкуство, култура и забавления. Това пространство може да се превърне в място за фестивали, арт инсталации и театър.
От 25 юли 2018

Фестивал на творческите занаяти и изкуство

26 юли 2018

Фестивал на творческите занаяти и изкуство

Научноизследователска работилница "Мобилност. Миграции. Култура"

29 юни 2018

На 03. 07. 2018 г. (вторник) от 16.00 ч. в зала № 19
на Института за етнология и
фолклористика с Етнографски музей при
БАН (ул. Московска 6а) в рамките на
Научноизследователска работилница
"Мобилност. Миграции. Култура" гл. ас. д-р
Ивайло Марков и доц. д-р Веселка Тончева
ще споделят резултатите от работата си
по темата:


_Семейство и миграция при гораните от
Косово: приемственост и трансформации_