СРЕЩИ

Проф. Иван Илчев. Страстите македонски.

17 юни 2019

Проф.Иван Илчев: Комисията е създадена с договора за приятелство и следователно тя е и политически инструмент. Проблемът е, че тя няма инструментариум, с който да наложи своите виждания нито на македонската, нито на българската страна. Това, което ние можем да направим - и то е заложено в договора, е да дадем своите препоръки до правителствата на двете държави.

Емил Хърсев: Оживлението в бизнеса продължава

06 юни 2019

Според вашите наблюдения как се промени през последните години бизнес средата, в която функционират компаниите?
- Промени се не съвсем еднозначно. Защото имаше години, през които бизнес средата се подобряваше с добри темпове. В момента това оживление продължава, но в същото време наблюдаваме смущения. Поскъпва трудът. По-скъпо става за бизнеса да наема необходимите му кадри. Увеличава се постепенно административната тежест. Слава богу, данъчното облагане се запазва ниско и това е един от факторите, които позволяват на България да е конкурентоспособна на европейския пазар.
- Къде намирате рисковете в бюджета за догодина?
- Особени рискове няма. Бюджетът е консервативно планиран. Естествено, винаги има риск да се увеличат разходите в бюджета, свързани, да кажем, с издръжката на държавната дейност. Примерно защото се увеличават цените на горивата. Но в същото време ще се увеличат и постъпленията от мита и данък върху добавената стойност (ДДС). Бюджетът печели, когато цените на горивата се вдигат.

Мария Габриел: Подходът е да запазим основни ценности като свободата на изразяване и правото на достъп до информация.

28 май 2019

- Планът за действие е следващата стъпка. За малко повече от година изминахме немалък път. Подходът е да запазим основни ценности като свободата на изразяване и правото на достъп до информация. Но все повече да посочваме конкретни действия, които всеки един в този процес да предприеме и те да доведат до резултат. Трябва да действаме бързо и качествено. Това означава по-голяма координация между държавите членки, много ясно изпълнение на ангажиментите, поети в Кодекса за борба с дезинформацията онлайн, конкретни инициативи за засилване на медийната грамотност, както и още повече работа по създаване на независимата мрежа на доверени проверители на информация.