СРЕЩИ

Проф. Николай Овчаров: Туристи се привличат с нови археологически находки

27 ноември 2020

От туристическа гледна точка Мисионис край Търговище има този потенциал. Откритият там дворец на епископите от V-VI век наистина ни изненада, честно го казвам. На такъв прекрасен ансамбъл от сгради не съм очаквал да се натъкнем. Всъщност това е един класически domus, по чийто прототип са строени римските сгради от II-III век, които виждаме напълно запазени в Помпей, в Херкуланум, в самия Рим и т.н. Разбира се, нашият е малко по-късен пример, но той спазва същата схема: с вътрешен двор, със странични помещения, с триклиний – мястото за пиршества. Доста охолно са живеели епископите по онова време. Разликата с античните дворци е наличието на малък ораторий или параклис, който е бил за лично ползване на епископа. Той е служил в голямата базилика до двореца, но за личните си молитви е използвал вътрешния ораторий.

проф.Анастас Герджиков: Единен изпит във всички университети…

19 ноември 2020

Академичният съвет прие два документа. Единият е набор от примерни сценарии, от които факултетите да избират според епидемичната ситуация. Повечето предпочитат да започнат присъствено. Такова ще бъде обучението на почти всички студенти от първи курс. Факултетите, свързани с природни науки, предпочитат присъственото обучение и за останалите курсове, защото имат практически занимания и лабораторни упражнения. При останалите има и смесено обучение от втори до четвърти курс. В Медицинския факултет обучението ще бъде изцяло присъствено. Наборът от сценарии е комплект с варианти, от които може да се избира. Когато ситуацията се влоши, се минава към по-консервативен модел с повече онлайн обучение.

Деница Сачева: В първата мярка основно малки и средни фирми се възползваха

21 октомври 2020

Много е важно, когато говорим за мярката 60/40, да си даваме сметка, че първият u дизайн беше само за първите 3 месеца. Тогава подкрепихме най-засегнатите сектори в един мостов период - преди началото на лятото. Не сме си представяли, че тя ще продължи до края на годината, още по-малко това, което правят германските колеги - те говорят за удължаване на мярката до май 2021 година. Затова, когато даваме оценка, е хубаво да знаем контекста. От моя гледна точка мярката даде своите добри резултати - 8 971 работодатели получиха подкрепа за 172 050 работници и служители, като това на практика са 172 000 запазени работни места. Ако я нямаше тази мярка, безработицата у нас щеше да бъде 14%, а последните данни за юли показаха, че тя е 7,9%. Новият дизайн на мярката започна реално от 15 юли и вече има подадени 3349 заявления за 112 191 лица. На 655 фирми са изплатени средствата за 25 114 работници и служители.