СРЕЩИ

Ваня Григорова: Новият тип контракти няма да гарантира сигурно възнаграждение

14 февруари 2019

- Г-жо Григорова, работодателите настояват клас прослужено време да отпадне за всички професии, а не само за държавната администрация, както е в момента. Как би се отразило това на трудещите се?
- Ако приемем, че получават средна работна заплата 1000 лв., стажът е 30 години, а процентът е минималният – 0,6. Това означава, че към заплатата им се добавят 18% или 180 лв. Следователно при отпадането му те ще взимат със 180 лв. по-малко, което пък ще се отрази на покупателната им способност. Работниците и без това бягат от страната, а България се обезлюдява. Национално представителните работодателски организации са основните отговорници за демографската ситуация, в която се намираме.

Лъчезар Богданов. Повишението на лихвите ще свие потреблението

05 февруари 2019


- Забавянето на растежа в еврозоната още през последните месеци на 2018 г. е видимо, индустриалното производство във водещи икономики като Германия също отбелязва влошаване. Промяната в паричната политика на ЕЦБ ще бъде основният фактор в средносрочен план, Брекзит със сигурност ще повлияе на търговията и инвестициите, дълговата ситуация в Италия не може да се удържа до безкрайност.


Единственият фактор, който ще действа в обратната посока е продължаващото релокиране на експортно-ориентирани производства и услуги в страната - така увеличеният капацитет може в известна степен да неутрализира негативния ефект от цялостния спад на външното търсене.

Васил Велев: Шампиони сме по скъп промишлен ток в Европа

22 януари 2019

Отчитаме 50% увеличение на активната енергия на свободния пазар
- Искам първо да стане ясно, че става дума за едно много сериозно увеличение на цените на енергията на свободния пазар. То е десетки проценти. Последните два месеца увеличението е дори 50%. В отделни дни сме абсолютни шампиони в Европа. Влязохме дори в световните агенции. Цената от последните два месеца е сред най-високите в Европейския съюз, като при нас допълнително се прибавя и таксата „задължения към обществото“. Като се сравняват цените на борсите, би трябвало към нашата да се добави и тази такса, защото другите страни нямат американски централи, за които плащат над пазара по дългосрочни договори. Така че сравнението с останалите борси не е коректно, ако не се добавя и тази такса. Най-накрая предприятието плаща освен цената на борсата, и „задължение към обществото“.
- От тук ли идва това голямо увеличение?