СРЕЩИ

Васил Велев: „Пазарът на еленергия трябва да осигурява прозрачност”

15 август 2019

- Цената на електроенергията на пазара у нас от началото на годината е сред трите най-високи в ЕС. Дори бих казал в Европа, защото включваме и страни като Сърбия и Швейцария. Това сочи статистиката, като се има предвид и доплащането, което правим за преференциалните цени на американските централи в „Марица изток“. А това трябва да се има предвид, тъй като над цената на борсата доплащаме за следващия регулаторен период - 22,28 лв. за мегаватчас. Това е надбавка над цената на борсата, която чрез „задължение към обществото“ гражданите и бизнесът заплащат. И като се вземе предвид тази надбавка, ние сме сред трите страни с най-скъпи еленергии за индустрията в Европа. Това е резултат от недоброто функциониране на пазара и безспорно води до забавяне на икономическия растеж, до по-ниски възнаграждения за заетите в индустрията. Този пазар всъщност се доминира от участници, които са заинтересовани от по-висока цена. Това е точно обратното на регламента на ЕС. Пазарът на еленергия трябва да осигурява прозрачност.

Проф. Огнян Наков: Не достигат IT специалисти

08 август 2019

България винаги се е славила с добрите компютърни специалисти. По времето на социализма това бе производството на компютърна техника. След това икономиката и пазарът се промениха, големите заводи за изчислителни машини и периферна техника изчезнаха. Но пък страната стана известна в световен мащаб с едни от най-добрите софтуерни специалисти. Профилът се промени, но славата остана и расте. Най-значимите световни компютърни компании имат развойни центрове у нас. В момента недостигът на компютърни специалисти у нас е между 15 и 20 000.

Диян Стаматов: Малките матури да се обединят в един тест

02 август 2019

Днес четвъртокласниците ще се борят със задачите по математика, другата седмица имат още два изпита. Стресиращ ли е големият брой изпити в рамките на седмица?
- Определено. Според мен изпитът в сегашния си формат е изчерпан и той измерва само минималните знания на учениците, без да дава никакъв ориентир на учители, родители и ученици.
- Според вас какво трябва да се промени в теста?
- Първото нещо, което трябва да се промени, е времето на провеждане на малката матура. За да се проведе изпитът, учебният материал трябва да е изучен. Моята позиция и тази на колеги е, че не бива да приключваме с придобиването на нови знания още в началото на май. Поради тази причина смятаме, че изпитът трябва да се фокусира или в последния учебен ден на годината, или в последната седмица.