СРЕЩИ

От чужбина в страната се връщат млади мъже, за да създадат семейство, казва председателят на ДАБЧ Петър Харалампиев

05 юни 2018

- Безсилна ли е българската държава да въздейства по различните казуси с отнети от родителите им деца в Норвегия? Има ли България правни механизми, за да реагира в тази ситуация?
- Проблемът е, че за жалост огромна част от българите се жалват в последния момент. Ако се жалваха навреме, държавата би могла да се намеси със свои посредници, със свои представители, наблюдатели още по времето на съдебния процес. Обаче съдебният процес е приключил с влязло в сила решение на съда, което по местното законодателство има своята абсолютна сила. Може да има обжалване, то няма как да стане в нашата държава. В момента мисля, че има няколко вече такива дела по отношение на Норвегия. Това според мен означава, че наистина трябва да бъдем по-активни от наша страна със спазването и прилагането на Конвенцията за правата на човека и тази за закрила на децата. Има подписани международни спогодби, по които Норвегия е страна. Но истината е, че стигне ли се до влязла в сила присъда или решение, е много трудно да се повлияе.

Учителите държат в ръцете си бъдещето на нацията, казва Антоанета Христова, учител в НУКК

01 юни 2018

Щастлива съм, че моите ученици ми благодарят и за житейските уроци, изповядва Антоанета Христова, учител в Националния учебен комплекс по култура

Ние, учителите, даваме на младите хора вятъра под крилете, за да могат да излетят.

Красимир Вълчев, министър: Изготвяме национални научни програми, които да бъдат насочени към основни задачи и теми, важни за обществото

21 май 2018

===Кой е най-големият проблем в образованието според вас?- Големите проблеми пред системата на предучилищното и училищното образование са недостатъчното равнище на базовите умения - четене, писане, математика, природни науки, дигитални умения; високият процент на преждевременно отпадналите от образователната система ученици; застаряващи учители или по-точно големият брой учители, които предстои да се пенсионират в следващите 10-15 години, и респективно обезпечаването на системата с педагогически специалисти; ниското участие на възрастните в учене през целия живот; възпроизводството на неграмотността от поколение на поколение и неспособността на образователната система да пресече това и др.