СРЕЩИ

Георги Папакочев: „12+ 3” и съдбата на журналистиката

20 януари 2020

Концепцията за програмен „пълнеж“ на рехавите откъм информация ранни следобедни часове по „Хоризонт“ е била лансирана още в средата на 1988 г., за да може новинарската радиопрограма на БНР („Хоризонт“ тогава се водеше като орган на ЦК на БКП, подобно на БНТ, БТА, в. „Работническо дело“, в. „Йени яшък“ и дори в. „Стършел“) да засили пропагандното си въздействие на фона на ставащите страховити за режима процеси в т.нар. „социалистически лагер“. „Перестройката“ в бившия СССР, събитията в Унгария, Полша, тогавашна Чехословакия вече бяха започнали да генерират сеизмични идеологически трусове, заради които АОНСУ е препоръчало монополните медии на Тодор-Живковия режим да преминат към активна „контрапропаганда“.

Лесните пари и слава вървят само с гъвкави принципи

09 януари 2020

предаването „12+3“ по някакъв начин е инкубатор на свободната журналистика в България. Инкубатор обаче, появил се преди 10 ноември. Как всъщност е било възможно това?
Мисля, че инкубатор не е точната аналогия. Инкубаторът предполага изкуствено създадена среда, в която под нечий контрол се отглеждат бройлери, примерно. Но нито „12+3“, нито свободната журналистика в България се създаваха в подобни условия. Ако трябва да търся сравнение с някакъв инструмент, който сме използвали в работата си в онези години, това е по-скоро „върха на бойното копие“, за което говори Сервантес. За да не звучи прекалено героично, нека поясня – нашата свобода, както и на започващата тогава (и вечно в криза свободна журналистика) беше резултат на волята всеки ден, предаване по предаване, тема по тема, гост по гост, да се борим за нея. Преди, а и след 10 ноември това ставаше по начина, по който става и днес – с всекидневни, непримирими опити да предизвикваш и разширяваш границите, които се опитват да ти наложат.

Марио Хосен: Великите композитори са личности, свързани с космическа енергия

12 декември 2019

- Здравейте, маестро Хосен, само след две седмици заедно с Адриан Йотикер ще направите уникален концерт, в който ще срещнете Паганини и Шопен. Техните светове не са ли диаметрално различни?
- Ще ги срещнем исторически и музикално. От една страна, ще възпроизведем вибрациите им с произведения, които са характерни за всеки един от двамата. Шопен е ефирен, бяга от масите, показността, търси съкровеното, индивидуалната среща с публиката. Паганини е точно обратното – човек на големите контрасти, на експресията, на сблъсъка между себе си като творец и природата. Една от личностите, повлияла за изграждането на Шопен, е именно Паганини...