ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Младежките сдружения – воля, родолюбие, креативност, разисквания…

11 декември 2018

Вярно, младите хора пътуват в чужбина с цел обучение. И това е кратък отрязък във времето от живота им. Приоритетите са уточнени.
Делниците са наситени с план и програми за обучение. Те мислят за знания и за реализация. И все пак. Духовното, културният хоризонт и родолюбието напират отвътре…
Младите хора, които се обучават в университети в ЕС, имат и предимства: повишен интерес в средата към културното многообразие, което се приема като ценност в обществото.

Свободно пътуване vs морал

27 ноември 2018

Свободното пътуване на гражданите е ценност и завоевание за либералната демокрация и държавите-членки на ЕС.
Младите хора в България могат свободно да пътуват в чужбина и направят своя избор: къде да получа висшето си образование?
Младите като правило са активни, инициативни, предприемчиви. Посещават информационни форуми, посветени на висшето образование в чужбина, организирани през последните години в България.
Тези форуми също са завоевание за либералната демокрация. Дават възможност решението на младия човек да е на основата на информация и направено проучване.

Българка показва усмихнатото лице на Лондон

21 ноември 2018

Имало едно време...места, където хората научавали всичко за света.
Тези места се наричали библиотеки...
Имало едно време...хора, които си казвали повече красиви думи,
Защото четяли поезия...
Имало едно време...деца, които вярвали в приказки...
Имало едно време... малка, българска книжарница в Лондон...
Живеели някога в Лондон две приятелки. Казвали се Елина и Милена и обичали да четат книги, изписани със загадъчна азбука, наречена кирилица. Приятелките харесвали книги, които можели да прелистят и усетят. И така, от любов към книгите си направили книжарница за българи в Лондон, която нарекли „Имало едно време...“