ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Доц. д-р Леандър Литов за новите знания, откритията във физиката и адронния колайдер

29 ноември 2013

Доц. Литов, какво означава за науката откриването на бозона на Хигс или както я наричат - частицата от Бога? - Нарича се некоректно частицата на Бога, защото няма нищо общо с религия, бог и т.н. Ние познаваме някаква част от Вселената и се опитваме да разберем кои са фундаменталните съставящи материята частици и как те взаимодействат помежду си. Има Стандартен модел, който достатъчно точно и прецизно описва това, което на нас ни е познато. В рамките обаче на този модел не беше ясно досега какъв е механизмът, по който елементарните частици получават маса. През 1964 г. английският учен Питър Хигс изказва хипотеза, че в пространството съществува едно поле, което сега наричаме Хигсово поле. Всички частици освен фотоните и глуоните взаимодействат с него, в резултат на което се появява тяхната маса. Ако тази хипотеза е вярна, от нея следва, че трябва да съществува една частица, която ние наричаме Хигс бозон. Ако ние виждаме Хигс бозон, то хипотезата за това поле е вярна. Това е от абсолютно критично значение за този модел. Това, което беше обявено и ние наблюдаваме, е нова частица и в рамките на точността, с която правим нашите измервания, тя прилича много на Хигс бозона, предсказан от стандартния модел. С това откритие комплектуваме Стандартния модел докрай. - Ще промени ли физиката по някакъв начин? - И да, и не. Става дума за следното. Този Стандартен модел описва някъде около 4% от съдържимото на Вселената. При изследване на движението на галактиките хората са забелязали, че тяхното поведение е сякаш те имат много по-голяма маса. Следователно в тях има материя, която не излъчва и не поглъща светлина. Нейната маса съставлява около 23% от пълната маса на Вселената. Поради това, че е невидима за нас, тя се нарича тъмна материя. Нито една от частиците в рамките на Стандартния модел няма подобни свойства и не може да отговаря за съществуването на тази тъмна материя. Следователно има някакви други частици, различни от тези, които се предполагат в Стандартния модел и отговарят за тази тъмна материя. Вторият проблем е още по-интересен. Това, което установихме през последните години, е, че Вселената се разширява ускоряващо. Изчисленията показват, че 73% от енергията на Вселената отива за това разширение. Като съберем 73 плюс 23 процента, прави 96. За това, което описва Стандартният модел, остават едни 4%. Тях ги знаем, има модел, който ги описва. Оттук нататък остава да разберем от какво са направени останалите 96%. - Кога?

Златина Русева(Брюксел): Българската публика в чужбина диша заедно и се смее заедно

20 ноември 2013

Димитър Гочев(Германия): А в театъра същественото е смъртта

25 октомври 2013

Отвъд формата заради самата форма с архитект Владо Вълков(Лос Анжелис)

04 октомври 2013

Кина Бъговска(Чикаго) твори, вдъхновена от ритуални тракийски глинени фигури

17 септември 2013