ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Красен Станчев. 7 аргумента срещу идеите за промяна на ДДС

23 юли 2019

Слухът, че ДДС влияе съществено върху цената, е силно преувеличен. Този данък не е основен мотив да се потребява или не която и да е стока и услуга. Както пише във втория урок по икономика, цената се определя от търсенето и предлагането. В това съотношение се намесват хиляди други фактори, свързани с доходи, мода, ограничения на ползване и доставка, регулиране, използване на заместители и използване на дадена стока като заместител за други стоки и услуги.

Къде са младите на европейския пазар на труда и какво е важно за тях?

16 юли 2019

Теодора Димова. Една епоха

08 юли 2019

Иван Кръстев. Какво всъщност искат европейците?

27 юни 2019

Теодора Димова. Островът на Европа

18 юни 2019