ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Деян Енев. Три разказа

13 януари 2020

Писмо Жена му простираше прането на телта в двора. Той излезе от къщата да сипе хляб и суроватка на кучето. Видя, че край паницата се завъртя една оса. Край, дойде пролетта, рече си. Кучето ядеше като невидяло и синджирът му звънтеше по желязната паница. – Хайде да изнесем тате – извика на жена си. Тя тръгна към него с празния леген в ръце. Роклята ѝ се беше намокрила от прането и лепнеше по краката ѝ. Като мина край него, той я шляпна по задника, а тя извърна глава и за миг го стрелна с очи като момиче.

Деян Енев. Странната трилогия на Генчо Стоев

06 януари 2020

Теодора Димова. Добротата на самарянина

11 декември 2019

Калин Терзийски: Щом човек умира и въпреки това живее – в това има и трагична глупост и трагична мъдрост

03 декември 2019

Захари Карабашлиев: Добре е идеите да се натискат

26 ноември 2019