ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Проф. Боян Биолчев: Единствената спирачка на хаоса е културата

12 май 2016

- Проф. Биолчев, в дните преди Възкресение Христово търсим упование и се питаме на кого и в какво да вярваме. Вярващ човек ли е съвременният българин? - Повече от ясно е, че голяма част от хората имат отношение към празничния ритуал и там са много старателни. Но някаква дълбока религиозност у българите не виждам. Още повече че като че ли нямат нужда от вяра. Често вярата е свързана с реализация на прагматичното в живота. Това е моментът, в който духовното се съсредоточава върху това, което може да се докосне. Голяма част от хората са такива. На декларация е лесно да си свръхвярващ. Но аз не мога да се доверя на вярата на човек, видимо изграден от неприятни помисли, които проличават във всичко. Който обяснява с вяра собствения си прагматизъм, вярата му служи като оправдание на личното му несъвършенство. За мен истинската вяра е стремежът да се самоусъвършенстваш, а това означава самонаблюдение, самопреценка и най-важното - обективиран поглед към самия себе си. Ние имаме голяма склонност да се самоуспокояваме, да се самооправдаваме и да търсим високи обяснения на невисоки постъпки. - Свидетели сме как позамогнали се хора и такива, направили пари по незнайно какъв начин, строят параклиси, правят щедри дарения на църкви. Това някакво изкупление ли е? - Има го и това. Само че въпросът за изкуплението е сложен. Исус Христос казва: “Тази вдовица остави две лепти и дари повече от богатите. Така тя даде всичко, което има, а те дават малко от излишъка си.”

Теодора Димова. Три секунди

04 май 2016

Проф. Михаил Константинов. Ще изгоним ли фантомите

22 април 2016

Проф.д-р Николай Слатински::Ние, европейците... (след трагедията в Брюксел)

13 април 2016

Владислав Карамфилов-Въргала: Тези, които реално работят и създават изкуство, винаги са отстрани и не получават нищо.

29 март 2016