ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Иван Гранитски за Любомир Левчев. Духът на времето

27 юни 2017

Любомир Левчев е автор на повече от 40 оригинални стихосбирки. Те са писани в продължение на 6 десетилетия и всяка от тях носи частица от духа на конкретното време, когато са се раждали стиховете. Удивително е, че има ясно проследима концептуална връзка между всички тези книги. Нишката на поетическото вдъхновение се развива от романтическото, от младежкия патос, наивността, вярата в съзиданието на един нов свят, необременността от тежестите на миналото и една почти по детски наивна простодушност при изграждането на образите („Звездите са мои“, „Завинаги“, „Позиция“, „Но преди да остарея“).

Здравка Владова-Момчева. Режисьор

08 юни 2017

Проф. Пламен Павлов: Пламне ли балканският кошер, да чакаме ефекта на доминото

16 май 2017

Проф.Анна Кръстева. Quo vadis, Европа

05 май 2017

Проф. Вламимир Чуков. Турция зави на Изток

27 април 2017