ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

DigitalKidZ - технологиите са само средството, а не самоцел на обучението

22 октомври 2020

Заниманията в клуба включват групови занимания с до 6 деца по авторска образователна програма, разделена в 11 модула от по 2 часа. Амбицията ни е да подкрепим развитието на индивидуални личностни умения и компетенции сред децата с помощта на дигиталните технологии. Така не само възпитаваме тяхната безопасна и съзидателна употреба, но демонстрираме, че технологиите са само средството, а не самоцел на обучението. Програмата е подходяща за деца между 7 и 10 години, защото ясно осъзнаваме колко важно е за съвременните деца – поколение Z, да са подготвени за това, което им предстои в дигиталния свят, но заедно с новопридобитите дигитални умения те трябва да развият и самоосъзнатостта си, умението да отстояват и пазят идентичността си и умението да вземат осъзнати решения и да развият критично мислене.

Иван Кръстев. Имитацията и недоволството от нея

15 октомври 2020

Димитър Бечев. Турция откри газ в Черно море. Какво променя това

08 октомври 2020

Проф. Андрей Пантев: На 22 септември България става фактор на политическата карта

01 октомври 2020

Проф.Пламен Павлов. “Великата българска ерес” - богомилите във Византия

24 септември 2020