ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Господинов – Пруст, идващ от Изток

21 октомври 2021

Андреа Баяни:Наследник като всички на уроците на Пруст, но и на организираната версия на времето, което съветският свят построи за своите граждани, българският писател измисля клиника, в която времето може да бъде складирано по рационален начин. Сграда, на всеки от етажите на която се разполага различна епоха, с прилежащите ѝ мебели и обичаи. Онези, които са останали духом в шейсетте, трябва само да бъдат приети в съответното отделение. И така нататък за всички останали исторически епохи.

Георги Господинов: Има и друга пандемия - от загуба на памет и прилив на минало

15 октомври 2021

Владимир Зарев: Будител е този, който с таланта и с живота си просветлява и възвисява духовно народа си

07 октомври 2021

Деян Енев разговаря с Божидар Томов

30 септември 2021

12-те нощи на Стефан Командарев

16 септември 2021