ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Къде са младите на европейския пазар на труда и какво е важно за тях?

16 юли 2019

"Европейският пазар на труда дава възможност на хората да търсят най-доброто място за живот и работа. Въпреки принципа за свободното движение, пазарът на труда все още е много фрагментиран – едно е в Гърция, друго е в Италия, Великобритания. Законодателството е различно, законодателството е много различно, а оттам и резултатите са много различни. Младежката безработица в Германия и Чехия примерно е под 6 процента, в Испания и Гърция е 40 процента.

Теодора Димова. Една епоха

08 юли 2019

Иван Кръстев. Какво всъщност искат европейците?

27 юни 2019

Теодора Димова. Островът на Европа

18 юни 2019

Здравка Владова-Момчева. Време безвремно

07 юни 2019