АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

ВАЖНО! На вниманието на българските граждани в чужбина!

07 септември 2011

ВАЖНО! На вниманието на българските граждани в чужбина Съгласно Решение № 41-ПВР/29.07.2011 на ЦИК относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват, не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден). В населените места, където няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден). Всеки ръководител на дипломатическо и консулско представителство не по-късно от 29.09.2011 г. (23 дни преди изборния ден) предоставя на Централната избирателна комисия чрез Министерството на външните работи информация за постъпилите заявления по т. 6 и 7. Информацията се изпраща на специално определения електронен адрес на комисията: mfa@cik.bg.

Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция подписват България и Македония

07 септември 2011

Изследване на БАН на тема „Българската диаспора в Испания”.

05 август 2011

Жан-Мари Мартен е определен за почетен консул на България във Франция

05 август 2011

Приключи десетото издание на летния стаж в Държавната агенция за българите в чужбина

29 юли 2011