Предстоящи Събития

Премиера на филма ""Фърчи, о друже", реж.Юрий Дачев

05 ноември 2013

Произведен в „Аудиовидео Орфей“ ЕАД с подкрепата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ Днес в Одеса българите са официално към 50 хиляди, а неофициално, вероятно около 200 – 250 хиляди. Градът на Черно море, редом с Букурещ и Гюргево, е един от най-важните емигрантски центрове в историята на българското духовно Възраждане.

Дни на София в Москва

04 ноември 2013

Втори велик събор на българите по света

01 ноември 2013

Премиера на филма “Jош само трен” (“Само още миг”) в България

30 октомври 2013

29 октомври – Ден на бесарабските българи. Празничен концерт

29 октомври 2013