Предстоящи Събития

Райна Каваиванска прави XIII международен майсторски клас и концерт

16 септември 2013

Оперната прима Райна Кабаиванска пристига в България, за да проведе в София 13 Международен майсторски клас. Инициативата се организира от Нов български университет, спонсор е фондация „Америка за България”. При състоялото се прослушване на 5 септември, е направена селекция, в резултат на която са избрани 9 активни участници и 2 курсисти.

Форум „Кариера в България. Защо не?!”

10 септември 2013

Етнокултурен фестивал „Единство чрез многообразие” в Тараклия, Молдова

05 септември 2013

Конкурси по археология за 2014 година на АНЦ и музея „Фийлд” -Чикаго

05 септември 2013

Изложба „Св.св.Кирил и Методий и българската азбука” в Брюксел

04 септември 2013