Предстоящи Събития

Живко Седларски(Франция) показва творби в галерия „Сезони”

12 септември 2014

На 16 септември 2014 г. скулпторът Живко Седларски показва свои творби в галерия „Сезони” в София. Пластиките на твореца намират място сред паркове, градини, замъци, красиви къщи.

Български фолклорен празник в Цюрих, посветен на Съединението

29 август 2014

Юбилейна вечер на Йонка Христова

27 август 2014

„Кариера в България: Защо не?" 2014

27 август 2014

Виртуозният цигулар Васко Василев(Лондон) изнася концерти в летните театри на България

22 август 2014